Regeringen utreder hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att samla ansvaret hos en myndighet

Den 24 november fattade regeringen beslut om ett utökat uppdrag till Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning. Utredningen ska analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att ansvaret för frågorna samlas hos en myndighet.


- För att stärka styrningen av samarbetet och samverkan över myndighetsgränserna ser vi det som nödvändigt att se över möjligheterna att samla ansvaret för digitaliseringen i den offentliga sektorn hos en myndighet så snart som möjligt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Genom att samla ansvaret i en myndighet kan styrningen av digitaliseringen i den offentliga sektorn effektiviseras, samtidigt som förutsättningarna för en medborgarcentrerad, innovativ och effektiv verksamhetsutveckling förbättras.

Utredningen får också i uppdrag att lämna förslag till reglering av lämpliga statliga och kommunala myndigheters anslutning till Mina meddelanden.

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01)inledde sitt uppdrag den 19 maj 2016. Genom detta beslut förlängs utredningstiden. Utredningen ska lämna ett delbetänkande senast 15 mars 2017och redovisa sitt slutbetänkande 31 december 2017.

Pressmeddelande, Finansdepartementet 2016-12-02.


Kontakt
Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
072-556 06 40

Läs mer
Dir. 2016:97 Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning