Regeringen vill ha politisk debatt om digitaliseringen

Igår, torsdag, fattade regeringen beslut om en digitaliseringsskrivelse som innehåller regeringens digitaliseringsstrategi och bredbandsstrategi, vilka beslutades den 18 maj 2017 respektive den 20 december 2016. Nu skickas skrivelsen till riksdagen för behandling.

Pressmeddelande från Regeringskansliet:

- Den tekniska utvecklingen går snabbare än någonsin och det är främst näringsliv, experter och tjänstemän som driver den. För mig är det viktigt att vi både riksdag och regering är aktiva i debatten om vilket samhälle vi vill skapa med hjälp av den tekniska utvecklingen, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.