RISE-projekt ska bereda vägen för bättre trådlös täckning i energieffektiva flerbostadshus

Stabil trådlös täckning inomhus har länge varit en utmaning. Det är känt att energieffektiva byggnader skärmar mobilsignaler från utsidan och att hushållens trådlösa accesspunkter stör varandra från insidan. Användarnas aptit på än mer streamingtjänster och mobila användningssätt gör att täckning gradvis försämras för både mobila- och trådlösa bredbandstjänster. 80 procent av all mobil konsumtion sker inomhus och 80 procent av all telefoni är mobil i dag vilket sätter fingret på utmaningens storlek. Med dålig täckning riskerar även viktiga samhällstjänster som digitala omsorgstjänster i hemmet och räddningsinsatser i fastigheten att inte kunna utföras eller med bristfällig kvalitet.

Nyhet från Rise:

Därtill har nya behov tillkommit som att kunna ”prata” med den uppkopplade bilen i garaget som står på laddning eller att själv kunna vara uppkopplad i tvättstugan, vilket är rimliga krav men är inte möjligt. Allt mer teknik för fastighetens skötsel behöver också kopplas upp över olika trådlösa nät.

Utvecklingsprojektet, Trådlös täckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader, som leds av forskningsinstitutet RISE räknar med att ca 300 000 fastigheter i Sverige byggda efter 2010 har varierande grad av täckningsproblem. Förenklat lever den digitala fastighetsinfrastrukturen i energieffektiva byggnader inte upp till kundernas krav på robusta och tillgängliga tjänster.

Projektet ska tackla utmaningen med bristande täckning med ny teknisk infrastruktur och med nya affärsmodeller som möjliggör samverkan mellan de olika aktörerna som ingår i lösningen. Förenklat leder det till att dagens kommunikationsoperatörsroll behöver kompletteras med nya trådlösa förmågor. Den tekniska lösningen baseras på robusta radionät både inom lägenheter och i fastighetens allmänna utrymmen. Affärsmodellerna bygger på principerna för öppna nät och studerar aktörsroller, investerings- och driftsfrågor. En trolig konsekvens är att Internet som tjänst behöver ingå i lösningen likande den sk. kallvattensmodellen.

För att de tekniska lösningarna och affärsmodeller ska vara väl förankrade är projektet tvärdisciplinärt sammansatt med representanter från SABO, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, byggbolag samt kommunikationsoperatörer och tekniska specialistföretag.  Nu till våren genomförs ett antal piloter runt om landet där även användarnas behov och upplevelser studeras för att täcka in helheten. Projektet är delfinansierat av innovationsmyndigheten Vinnova och kommer att pågå fram till våren 2020. Mer information om projektet finner du här.