Så kan trådlösa tekniker bidra i utbyggnaden av snabbt bredband

PTS har tagit fram en vägledning som visar vilka alternativ som finns och vad lokala och regionala aktörer bör tänka på vid etablering av trådlösa lösningar.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

PTS har på regeringens uppdrag undersökt hur trådlös teknik kan komplettera trådbunden i utbyggnaden av snabbt bredband. Syftet är att beskriva hur de hushåll och företag som finns på platser där det blir mycket kostsamt att etablera fiber ändå kan inkluderas i bredbandsutbyggnaden.

Fokus har varit på lösningar som kan uppfylla något av regeringens bredbandsmål för 2020 och 2025. Arbetet har resulterat i en vägledning riktad till exempelvis bredbandssamordnare och beslutsfattare på lokal och regional nivå.

Vägledningen beskriver översiktligt viktiga aspekter att beakta inför etablering av trådlösa bredbandslösningar. Dessutom beskrivs bland annat tre olika huvudtyper av lösningar för att koppla upp hushåll och företag (accessnät):

  • Bredband via dedikerade trådlösa accessnät som använder radiolänk eller mobilnät.
  • Bredband via geostationära satelliter.
  • Bredband via befintliga mobilnät.

PTS har funnit att de dedikerade trådlösa accessnäten är de lösningar som är mest lämpade för att motsvara regeringens bredbandsmål och de som påminner mest om fiber när det gäller stabilitet och garanterad hastighet. De har också förutsättningar att uppfylla de krav som EU ställer för att en lösning ska kunna vara aktuell för offentligt bredbandsstöd.

PTS har inhämtat information från och intervjuat företag som arbetar med trådlösa tekniklösningar, genomfört flera studiebesök runt om landet i arbetet med att identifiera lösningar samt inhämtat synpunkter på vägledningen från bland annat bredbandskoordinatorerna för Värmlands och Örebros län och IT Norrbotten.

Ta del av vägledningen och övrigt material på www.pts.se/tradlosteknik.

 

För mer information:

Christian Höglund, 08-678 56 68

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Uppdraget är ett av de regeringsuppdrag som PTS fått till följd av regeringens bredbandsstrategi. Läs mer om övriga uppdrag.