Säker stadsfiber i Göteborg – nu också på papperet

20 maj 2021

Samhället är beroende av digitala tjänster och kraven på informationssäkerhet ökar. Nu tar Göteborg Energi GothNet nästa steg i säkerhetsarbetet och blir som ett av de första stadsnäten i Sverige certifierade enligt standarden ISO 27001 för informationssäkerhet.

Nyhet från Göteborg Energi: 

Certifikatet är en bekräftelse på vårt långsiktiga säkerhetsarbete. Vi ligger i framkant och kan fortsätta erbjuda säkra datacenter och kommunikationslösningar till våra kunder.

– Genom att komplettera vårt ledningssystem med standarden för informationssäkerhet får vi ett enhetligt och strukturerat arbete för att skydda vår egen, kundernas och övriga intressenters information, säger Pia Hellström säkerhetssamordnare på Göteborg Energi GothNet.

Läs mer om ISO 27001 här: https://www.sis.se/iso27000/dettariso27000/

 

För mer information, kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se