Säkra Larm och Kalejdo i samarbete kring larmtjänster via stadsnät

Larmföretaget Säkra Larm i Sverige AB, störst i Sverige på kundägda larm och en av de största larmleverantörerna i Sverige utvecklar i samarbete med Kalejdo, Indentive och ett antal stadsnät larmtjänster för stadsnät. Larmtjänsterna blir en del av Sakernas Stadsnät, den öppna tjänsteplattformen för IoT-tjänster via stadsnät som drivs av Kalejdo parallellt med öppen stadsnäts-tv.

‐ Målsättning är att skapa en fullfjädrad larmtjänst som kan erbjudas med bättre kvalitet och högre säkerhet via stadsnätet. Larmtjänster kan potentiellt ge stadsnäten intäkter motsvarande dem för tv, telefoni och bredband. Via Sakernas Stadsnät där Larmtjänsten finns parallellt med lokala tjänster för boende, energi och smarta hem finns dessutom goda möjligheter att korsbefrukta de olika tjänsterna, säger Erik Dahlström, Vd för Kalejdo.


Larmtjänsten är sedan en tid under utveckling och utvecklas på uppdrag av Kalejdo och fem stadsnät. I slutet av maj påbörjas
sluttester och i sommar lanseras tjänsten med start i Varbergs stadsnät net@seaside. Därefter följer lansering i övriga stadsnät.
‐ Genom att samarbeta med stadsnäten får vi en ny kanal att distribuera larmtjänster. I och med att det finns fler tjänster på plattformen och i appen, så blir vår larmtjänst redan från start mer intressant än ett motsvarande larm från någon annan, säger Björn Almroth, Utvecklingschef på Säkra Larm.


Sakernas Stadsnät är en öppen tjänsteplattform, byggd för att kunna hantera olika tjänster från olika tjänsteleverantörer. Den möjliggör för lokala och nationella tjänsteleverantörer att använda stadsnätets unika möjligheter till säker kommunikation med hög kvalitet. Kalejdo är ansvarig operatör för konceptet och Indentive står för IoT-plattformen Connective, utveckling och support.

Om Kalejdo
Kalejdo Bredband AB verkar som operatör av en öppen tjänsteplattform för tv‐baserade tjänster och boendetjänster samt Sakernas Stadsnät, en öppen tjänsteplattform för IoT, smarta hem och välfärdstjänster. Kalejdo möjliggör nya typer av stadsnätstjänster genom att vara en del av det öppna stadsnätet och bidra till att sänka trösklarna för olika tjänsteleverantörer.


Om Säkra Larm
Säkra Larm i Sverige AB är ett av Sveriges största privata larmbolag och har idag över 50 000 kunder. De har sitt
huvudkontor i Mölndal (Göteborg) och 10 säljkontor runt om i landet. Säkra Larm har hjälpt kunder i över 15 år
med säkerhetslösningar till villor, radhus, lägenheter, fritidshus och även företag. Säkra Larm erbjuder skydd mot inbrott,
brand och vattenskador. Deras koncept bygger på att hitta rätt lösningar som de skräddarsyr med kundens behov i fokus.