Samma regler som tidigare för bredbandsutbyggnad

Igår gav regeringen Statens jordbruksverk uppdraget att omfördela 150 miljoner ur bredbandsmiljarden till glesare befolkade delar av landet. Beslutet innebär att pengar särskilt riktas till de glesare befolkade länen i Sverige, men i övrigt gäller samma regler som tidigare vid tillståndsgivning och fördelning av pengar.


- Det här beslutet innebär ett ännu större fokus på bredbandsutbyggnad i Sveriges glesare befolkade län. Men på förekommen anledning vill jag vara tydlig med att samma regler som tidigare ska gälla vid fördelning av medel, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Källa: Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht, Peter Eriksson om Digitaliseringspolitik, Landsbygd, livsmedel och areella näringar

Publicerades: 03 november 2017

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se