Samråd om regler för spektrumauktion under första kvartalet 2020

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att samråda nya regler för auktionen av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020. Myndighetens inriktning är att hålla auktionen under 2020.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

PTS arbetar nu med att anpassa regler och villkor för tilldelningen till de ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som träder i kraft den 1 januari 2020.

Ändringarna i LEK innebär bland annat att PTS ska beakta Sveriges säkerhet vid tilldelning av tillstånd att använda radiosändare. PTS har en dialog med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i den frågan.

Om frekvensbanden

Tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden skapar förutsättningar för att stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster i Sverige och är även central för 5G-utvecklingen i Sverige. Enligt ett EU-direktiv ska alla medlemsländer senast under 2020 möjliggöra 5G genom tilldelning av 3,5 GHz-bandet.


Mer information

Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys, 070-288 44 28
PTS presstjänst, 08-678 55 55