Samtliga beslut om bredbandsstöd för 2020 fattade

Post- och telestyrelsen (PTS) har nu fattat beslut om samtliga projekt som tilldelas bredbandsstöd för 2020.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Resterande projekt beslutade

Nu har PTS beslutat att tilldela ytterligare tio projekt, i Region Blekinge respektive Västra Götalandsregionen, bredbandsstöd om sammanlagt 29 miljoner kronor.

Det innebär att PTS har genomfört all tilldelning av bredbandsstödet för år 2020.

- Det är mycket glädjande att vi nu är i mål med 2020 års tilldelning. Nu fortsätter arbetet mot de kommande årens tilldelningar. Vi är väldigt glada för det engagemang som har visats ute i regionerna, vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt bra process under de kommande åren, säger Maria Sörman, chef PTS enhet för bredbandsstöd.

Fortsatt bredbandsstöd till 2025

Inför nästa år uppgår stödet till 1,6 miljarder enligt regeringens budgetproposition. Sammanlagt kommer 2,85 miljarder kronor att delas ut fram till 2025.

Klicka här för mer information.


Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55


PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett nytt stöd för bredbandsutbyggnad under perioden. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, särskilt i mer glest befolkade områden. Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får spridning till alla landsdelar. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.