Södermanland och IP-Only i samverkansavtal

Södermanland och IP-Only har tecknat en avsiktsförklaring för att på ett effektivt och tryggt sätt bygga ut fibernät till medborgarna i länet. Samarbetet utgår från ambitionen att alla länets medborgare ska ha tillgång till snabbt och stabilt fibernät. Ytterst är det därtill ett stort och viktigt steg för att nå regeringens bredbandsmål. Södermanlands och regeringens målsättningar är dessutom i samklang med IP-Onlys ambition – ingen ska stå utanför digitaliseringens möjligheter.

Pressmeddelande från IP-Only:

IP-Onlys arbete med att digitalisera Sverige går vidare.
Operatören IP-Only har redan många samarbeten med län och regioner, det senaste exemplet är ett nytt samverkansavtal med Länsstyrelsen i Södermanland och Regionförbundet Sörmland (nedan Södermanland). Med avsiktsförklaringen skapas möjligheter att utbyta erfarenheter för att stimulera till utbyggnad av fiber. Samarbetet innebär vidare att Södermanland informerar kommuner om avsiktsförklaringen och hur man effektivt kan underlätta utbyggnad av fiberinfrastruktur.


Den digitala infrastrukturen är samhällsviktig, inte minst med tanke på framtidens e-hälsolösningar och distansarbete. Därför understryker båda parter vikten av att fiberutbyggnaden blir såväl framtidssäker som robust.


– Som ett av få län i Sverige ökar Södermanland sin befolkning på landsbygden. Vi vill fortsätta den här positiva utvecklingen och anser det vara väldigt viktigt med tillgång till snabbt bredband för att människor ska kunna bo och verka på landsbygden. Vi vill bli fler uppkopplade, och alla är välkomna, säger Jan Petersson, bredbandskoordinator på Länsstyrelsen i Södermanlands län.


Regeringen har ett mål om att 90 procent av befolkningen i hela landet ska ha tillgång till fibernät med 100 mb/sek senast under år 2020.
– IP-Only har ännu högre målsättning då vi nu erbjuder fiber till 100 procent av landsbygden i området. Vi har bra erfarenhet av länet genom vårt samarbete med Vingåkers kommun, och är väldigt stolta över det vi åstadkommit tillsammans. Redan 2015 nådde vi fibermålet 40 procent som egentligen var satt till 2016. Kommunen klättrade då upp hela 38 placeringar på PTS bredbandslista över kommunernas bredbandstillgång. Tätorten är klar och nu byggs det för fullt på landsbygden, vilket betyder att om vädret tillåter kommer vi att ha nått slutmålet – 100 procents tillgång – långt tidigare än 2020, säger Per Norrthon, regionchef på IP-Only.


– Att genom goda samarbeten erbjuda fiber till så många som möjligt av medborgarna i Sverige är vår filosofi, och detta samverkansavtal med Södermanland är ett – av många – exempel på det. Regeringens och Södermanlands ambitiösa målsättningar i fiberutbyggnaden är beundransvärda, och enligt oss logiska: ingen ska lämnas utanför digitaliseringen. Därför är IP-Onlys solidariska prissättning, där du betalar lika mycket för fiberanslutningen oavsett om du bor i landsbygd eller i tätort, så viktig, säger Per Norrthon.

För ytterligare information:
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Om IP-Only
IP-Only är en svensk Internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se