Stadsnätet i Karlskrona blir ett av de starkaste i Europa

Stadsnäten runt om i Sverige och Europa måste uppgraderas i takt med den ständigt ökande efterfrågan på digitala tjänster. Affärsverken ser nu till att Karlskrona även fortsättningsvis har en infrastruktur med ett kommunikationsnät i framkanten.

- Trafiken i stadsnätet ökar samtidigt som kunderna i vår region ställer högre krav på tjänster, tillgänglighet och tillförlitlighet. Vi utvecklar stadsnätet för att kunna möta även framtidens krav, säger Jan Lindqvist, stadsnätsansvarig på Affärsverken.    

Efter noggrann utvärdering av framtidssäkra lösningar och intensiv systemuppgradering börjar nu Affärsverken att etappvis förnya stadsnätet. Redan i höst kommer omkring 7 200 av de anslutna företagen och hushållen i Karlskrona att kunna dra nytta av uppgraderingen som sker i samarbete med leverantörerna NetNordic och Waystream. Det innebär att kunderna kommer att få tillgång till en kommunikationshastighet på upp till 10 Gbit/s och redan inom 3-4 år kommer drygt 30.000 kunder i stadsnätet att kunna ta del av samma höga hastighet.

Klimatsmart teknik

Den nya utvalda tekniken för fibernätet ska utöver att vara snabb och stabil även vara temperaturtålig och enkel att underhålla och hantera. Den är dessutom energisnål, vilket är helt i linje med Affärsverkens målsättning om att leverera samhällsnytta och god service på ett hållbart vis. Affärsverken fortsätter därmed att gå i bräschen för stadsnätsutvecklingen.
- Karlskronas stadsnät blir ett av de första bredbandsnäten i Europa som kommer att kunna leverera 10 Gbit/s-tjänster i stor skala. Ett framtidssäkert FTTx-nät som vårt är vad hushåll och företag behöver och kommer att behöva i ett alltmer uppkopplat samhälle, säger Johan Ullström, säkerhetsansvarig/nätägare fiber på Affärsverken.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ullström, säkerhetsansvarig/nätägare fiber, Stadsnät, Affärsverken i Karlskrona, på telefon 0455-30 54 93, eller via e-post: johan.ullstrom@affarsverken.se.

 

Om Affärsverken och stadsnätet i Karlskrona

Affärsverken i Karlskrona levererar el, fjärrvärme och stadsnät, kör skärgårdstrafik och hanterar stora delar av kommunens avfall och återvinning. Sedan 1990-talet har Affärsverken byggt ut det fiberoptiska bredbandsnätet i Karlskrona. Stadsnätet är öppet, vilket innebär att kunderna väljer tjänster och tjänsteleverantörer på tjänstevalsportalen Karlskronaporten.