Stadsnätschefer oroar sig mer för ändrad reglering än tuffare konkurrens

I en rapport om förutsättningarna för framgångsrika stadsnät som Phaze AdNet publicerar i dag, framkommer bl a att stadsnätschefer ser ändrade förutsättningar i kommande reglering som större framtidshot än den ökande konkurrensen.

Pressmeddelande från Phaze AdNet

I rapporten framgår också att det pågår en febril aktivitet i flesta stadsnät att skapa möjligheterna för nästa
generations tjänster i näten där samhällsnytta och sakernas Internet är nyckelord.

Rapporten är framtagen av Phaze AdNet och sammanfattar stadsnätens roll för Sverige och belyser
förutsättningarna för de kommunala stadsnätens framtid.

-Vi hoppas att Rapporten används som ett underlag av ägare av kommunala stadsnät och deras styrelser
för att bättre kunna bedöma den roll som det egna stadsnätet kan spela i det fortsatta
digitaliseringsarbetet, säger Staffan Gustafsson på Phaze AdNet.

-Jag tycker att rapporten lyfter fram vilken otrolig nytta ett välskött stadsnät kan vara för en kommun, säger
Hafsteinn Jonsson på Phaze AdNet och fortsätter, det handlar om förutsättningarna för hela digitaliseringen så
jag hoppas att kommunerna behåller sina stadsnät, utvecklar och samarbetar med andra kommuner istället för
att sälja denna viktiga infrastruktur.

Rapporten finns tillgänglig här, den kommer också finnas tillgänglig på stadsnätskonferensen på
bredbandsbåten.

Om Phaze AdNet
Phaze AdNet består av tre av stadsnätsbranschens mest erfarna personer; Staffan Gustafsson, Hafsteinn
Jonsson och Pär Wikström. De har alla lång erfarenhet inom telekombranschen och som ansvariga för
framgångsrika stadsnät. Phaze AdNet vill bidra med sin erfarenhet och kunskap så attstadsnäten och
den öppna nätmodellen fortsätter att utvecklas.

Kontakt:
Hafsteinn Jonsson; hafsteinn@phaze.se; Tel: 0708 544 500
Staffan Gustafsson; staffan@phaze.se; Tel: 0706 299 144
www.phaze.se