Staten måste satsa mer på bredbandsutbyggnad

Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag för hur staten ska fördela bidrag till bredbandsutbyggnad är bra. Men bidragen är otillräckliga och hinder för kommuners utbyggnad måste röjas undan.

Nyhet från Sveriges Kommuner och Regioner: 

Förslaget om en ny modell för bredbandsstöd överlämnades till regeringen i dag. Modellen innebär bland annat att kommunala bolag som bygger och förvaltar bredbandsnät, så kallade stadsnät, kan söka bidragen på samma villkor som privata aktörer. Modellen ska baseras på regionala prioriteringar om var bredband behöver byggas ut.

– Vi förutsätter att de regionala prioriteringarna görs i nära samarbete med kommunerna. De vet bäst var bredband behövs som mest, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utbyggnad måste få ske över kommungränser

SKR anser att det är positivt att stadsnäten och privata aktörer ges liknande förutsättningar i fördelningen av bidragen. Men i praktiken har stadsnäten fortfarande sämre förutsättningar än privata aktörer att bygga bredband. Det slår mot bredbandsutbyggnaden i stort.

– Stadsnäten får, till skillnad från privat aktörer, inte bedriva sina verksamheter över kommungränser. De hindras bygga ut bredbandsnät i sin geografiska närhet trots att det kan vara kostnadseffektivt och trots att stadsnätet kan vara den enda aktören som kan bygga bredband i området. Hindret måste röjas undan. SKR har lagt fram ett färdigt lagförslag som regering och riksdag behöver förverkliga, säger Anders Knape.

Utbyggnaden bromsar in på landsbygden

Utbyggnaden av bredband blir allt mer beroende av offentliga stöd. Det beror på att den återstående utbyggnaden nu når landsbygden, där det är svårt för bolag att få lönsamhet. Totalt ska staten fördela ut 650 miljoner kronor över en treårsperiod. Det är välkomna men samtidigt alldeles för små resurser. PTS bedömer att det krävs 22 miljarder kronor i offentligt stöd för att nå målet om att hela Sverige ska vara uppkopplat senast år 2025, så som regeringen anger i sin bredbandstrategi.

– Ska invånare och företag kunna leva och verka i hela landet, då måste det finnas bredband. I dag har 8 av 10 hushåll tillgång till snabbt bredband. På landsbygden är andelen bara 4 av 10. Det krävs nu ett betydligt större statligt ansvarstagande för bredbandsutbyggnad i hela landet, säger Anders Knape.

 

Läs vidare

 

Sakkunnig

Michaela Stenman, Handläggare
 

Pressjour