Stöd beviljat för bättre mobiluppkoppling på tåg

21 februari 2022

Nu har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat vilka åtgärder för att förbättra möjligheten till god mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik som ska beviljas stöd. Sammanlagt tilldelar PTS 22,5 miljoner kronor i stöd.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

PTS erbjuder under 2022 ett stöd för åtgärder som förbättrar möjligheterna till god mobil uppkoppling i ett antal tunnlar längs Ådals- och Botniabanan. Stödet avser åtgärder som behövs för att anlägga så kallad passiv utrustning i tunnlarna. Det vill säga den grundutrustning som behövs för att mobiloperatörer ska kunna få in mobiltäckningen i tunnlarna.

Under perioden 13 januari – 4 februari var det möjligt för aktörer att ansöka om stödet.

Telia och Net4Mobility tilldelas stöd
Nu har PTS utvärderat ansökningarna och fattat beslut om vilka projekt som ska tilldelas stöd.

Telia tilldelas stöd för att anlägga infrastruktur i Åskotts- och Namntallstunneln på Botniabanan. Den stödfinansierade infrastrukturen kommer att vara operatörsgemensam, och bland annat omfatta etablering av siteinstallationer i servicetunnlar och anslutningar mot Trafikverkets kabelinfrastruktur.

Net4Mobility tilldelas stöd för att etablera en motsvarande infrastruktur i Björnböletunneln på Botniabanan.

Det innebär att PTS tilldelat 22,5 miljoner kronor för åtgärder som förbättrar möjligheten till god mobil uppkoppling i dessa tunnlar.

- Denna åtgärd kompletterar PTS övriga arbete med mobiltäckningen och syftar till att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling i de aktuella tunnlarna, säger Catarina Wretman, chef PTS division för samhällsbehov.

Mer information
Emelie Björkegren Näslund, PTS avdelning för säker kommunikation, 073-640 58 39
Nils Edvall, PTS avdelning för säker kommunikation, 073-644 57 20
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

Bakgrund

Regeringen har beslutat om förordning (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. Enligt förordningen avses med fjärrtågstrafik framförande av tåg som är avsedda för passagerartrafik och som huvudsakligen trafikerar linjer med en sträcklängd på minst 200 km.

Förordningen innebär att PTS, utifrån behovet av förbättrad mobil uppkoppling, ska bestämma för vilka åtgärder och för vilka järnvägsstråk och tunnlar som det är möjligt att söka stöd för.