Stora prisskillnader inom fast bredband

Var och hur du bor samt vilket nät du har möjlighet att använda avgör ofta priset på fast bredband, och prisskillnaderna kan vara stora. Det visar PTS senaste rapport om prisutvecklingen inom bredband och mobiltelefoni.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

PTS har under 2019 undersökt de priser som erbjuds i 250 tjänsteportaler där konsumenter kan välja mellan olika operatörers erbjudanden. Många av de undersökta erbjudandena är bara tillgängliga lokalt. Endast användare som är anslutna till det aktuella nätet kan köpa de abonnemang som erbjuds i portalen som kan vara privat, kommunal eller vara knuten till en fastighetsägare.

Undersökningen visar att prisskillnaderna är stora, med vissa ovanligt billiga och dyra erbjudanden. Ett abonnemang på 100/10 Mbit/s (uppladdning/nedladdning) kan kosta allt mellan 121 och 544 kronor.

Ökande medianpriser för abonnemang med 1 Gbit/s

PTS har undersökt medianpriserna för att kunna jämföra prisutvecklingen. Myndigheten konstaterar att medianpriset för det vanligaste bredbandsabonnemanget med 100/10 Mbit/s är 270 kronor per månad, en minskning med 4 kr jämfört med 2018.

Abonnemang med 1Gbit/s (upp- och nedladdning) var avsevärt dyrare än abonnemangen på 100 Mbit/s. Medianpriset var 728 kr, vilket var 103 kr  högre än året innan.

PTS har inte undersökt priset för så kallade gruppanslutningar i denna rapport. Drygt vart femte av de fasta bredbandsabonnemangen är gruppanslutningar, där en bostadsrättsförening eller hyresvärd slutit exklusivt avtal med en tjänsteleverantör för alla boende. Detta ger priser som ofta är betydligt lägre än de priser som enskilda konsumenter kan ta del av, och de bakas i vissa fall in i lägenhetshyran eller -avgiften.

Mer i rapporten

PTS undersöker även prisnivåerna för fristående mobilt bredband samt mobila samtals- och datatjänster. Prisnivåerna för dessa tjänster har inte förändrats så mycket jämfört med 2018.

Ta del av rapporten

Mer information

Andreas Wigren, marknadsanalytiker, 073-644 56 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Ta del av mer statistik från PTS på statistik.pts.se.