Stora variationer i priser för fast bredband

Svenskt fast bredband med 100 Mbit/s ligger väl till i pris vid en internationell jämförelse. Priset varierar dock stort beroende på vilken affärsmodell som tillämpas. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport "Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband 2016". Det billigaste svenska rikstäckande erbjudandet på fast bredband med 100 Mbit/s låg på 324 kronor per månad, och var sjunde billigast bland 15 jämförda länder.

Pressmeddelande från PTS:

Om lokala abonnemang inkluderas i jämförelsen var Sverige näst billigast, med abonnemang som kostade 200 kronor per månad.
Gruppanslutning för fast bredband, till exempel via en bostadsrättsförening, kan i allmänhet ytterligare sänka priset med upp till 50 procent. Här tillämpas dock ofta bindningstider på typiskt sett 3-5 år. Cirka 500 000 privatabonnemang via fiber och kabel-tv-nät är gruppanslutningar.

 

Konkurrenskraftiga priser för mobila tjänster

Sverige hade det näst billigaste mobilabonnemanget med minst 100 samtal, 140 sms och 2 Gbyte data till priset 145 kronor per månad. Endast Finland hade ett billigare sådant abonnemang bland de 15 jämförda länderna. Om man jämför priser för svenska mobilabonnemang har de lägsta priserna sjunkit mellan 2015 och 2016 i flera datamängdskategorier.
Priserna per Gbyte och månad skiljer sig också mycket mellan de svenska abonnemangen. Billigast var ett abonnemang med mycket inkluderad data (100 Gbyte) som kostade 5 kronor/Gbyte medan ett abonnemang där endast 1 Gbyte ingår var dyrast och kostade 229 kronor/Gbyte.

– Det är mycket positivt att de svenska priserna för mobiltelefoni och bredband är konkurrenskraftiga jämfört med vår omvärld och att vi har ett brett tjänsteutbud. Vår prisrapport visar också att det kan finnas pengar att spara för konsumenter och fastighetsägare genom att vara aktiv och då och då se över abonnemang och avtal, samt undvika långa bindningstider, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Ta del av rapporten här

 

Bakgrund

PTS analyserar årligen prisutvecklingen för privatkunder inom mobiltelefoni och bredband. Rapporten bygger på internationella prisjämförelser med ett urval av länder, samt prisjämförelser för svenska abonnemang. Statistiken finns tillgänglig i PTS statistikportal.