Storsatsning när IP-Only erbjuder fiber till tusentals hushåll på Hässleholms landsbygd

2 600 hushåll på Hässleholms landsbygd kommer att få ett fibererbjudande av IP-Only. Fiberoperatören IP-Only investerar nu på landsbygden i Hässleholms då 2 600 hushåll i dagarna får erbjudande om höghastighetsbredband. Stora delar av kommunens landsbygd har därmed möjlighet att kunna anslutas till IP-Onlys fibernät som nyligen fick Com Hems utnämning "Bästa Öppna Nät".

Pressmeddelande från IP-Only:

– Vi håller med regeringen om vikten av privata aktörer för att kunna bygga ut fibernätet till så många som möjligt och därmed göra alla delaktiga i det digitala samhället. Därför har IP-Only ambitionen att investera sju miljarder kronor på utbyggnaden av fiber på landsbygden, Hässleholms landsbygd blir en del av detta, säger JC Svensson, regionchef Syd på IP-Only.

De 2 600 hushållen är en del av den breda landsbygdsutbyggnaden som IP-Only nu genomför i Skåne. Utifrån erfarenheterna av fiberutbyggnaden på Hässleholms landsbygd kommer man arbeta vidare i området. Fiberutbyggnaden planeras för privat mark och kommer att byggas utan bidrag.

– Vi tycker det är viktigt att Hässleholmsborna, även de på landsbygden, får möjlighet att få höghastighetsfiber. Med erfarenhet från nära femtio samverkansavtal med kommuner, och etableringar i ytterligare femtio, vet vi hur man bygger ut fibernätet så effektivt, smart och effektivt som möjligt. säger JC Svensson.


Om IP-Only
IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se