Sverige i nordisk fibertopp

Sverige ligger i framkant vad gäller fibertäckning och abonnemang, men ligger efter när det gäller datamängder i mobilnäten. Det visar den sammanställning av 2018 års statistik från de nordiska och baltiska länderna som presenteras i dag.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Den svenska fiberutbyggnaden täcker 88 procent av hushållen, om man räknar in både anslutna hushåll och sådana som finns i närheten av ett fibernät. Detta ger ett försprång till våra nordiska och baltiska grannländer. Litauen ligger närmast Sverige med sina 77 procent anslutna hushåll.

Sverige har också flest snabba bredbandsabonnemang (minst 100 Mbit/s) per capita bland de jämförda länderna med 0,29 abonnemang per capita. Här ligger även Island bra till med sina 0,24 abonnemang per capita.

Sparsam mobilsurf

När det gäller dataanvändning i mobilnät ligger Sverige dock efter flera av grannarna med 8,9 Gbyte per månad och abonnemang . I Finland använder man i snitt 30,7 Gbyte data per månad och abonnemang, följt av Estland (14,2) och Danmark (10,1).

– En förklaring till att dataanvändningen i mobilnät halkat efter i Sverige kan vara att vi har väl utbyggda fasta bredbandsnät som kan ta hand om datatrafiken från våra telefoner via wifi-nät. I Finland har konsumenterna dessutom kunnat teckna abonnemang utan datatak under en längre tid än i Sverige, vilket kan ha bidragit till de stora datavolymerna där, säger Andreas Wigren, marknadsanalytiker på PTS.

Pratglada svenskar

Svenskarna tycks mest intresserade av att prata i telefon bland de jämförda länderna. Vi pratar i genomsnitt 282 minuter per capita och månad via mobilnäten och 47 minuter per capita och månad i fasta nät. Lettiska mobilanvändare pratar lika mycket som de svenska, följt av de litauiska användarna med 254 minuter, medan islänningarna är störst användare av fast telefoni med 52 minuter per capita och månad.

Ta del av sammanställningen på PTS statistikportal.

 

Mer information

Andreas Wigren, marknadsanalytiker: 073-6445696
PTS presstjänst: 08-678 55 55

 

Bakgrund

Statistik för den nordiska och baltiska telekommarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad av PTS motsvarighet i respektive land och bearbetad av den nordisk-baltiska arbetsgruppen för statistik – Nordic-Baltic Working Group on Statistics and Definitions, där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. Siffrorna publiceras i dag på PTS statistikportal.