Sverige i topp vad gäller snabba bredbandsabonnemang

21 september 2021

Svenskarna har störst tillgång till fibernät och störst andel snabba bredbandsabonnemang, enligt en jämförelse mellan de nordiska och baltiska länderna. I samtliga länder syntes en pandemieffekt i form av fler samtalsminuter i mobilnäten under 2020.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Sverige hade flest abonnemang med hastigheter på 100 Mbit/s i nedladdningshastighet med 35 abonnemang på 100 invånare, följt av Island med 28 abonnemang per 100 invånare. Andelen snabba bredbandsabonnemang fortsatte öka i alla länder under 2020, i första hand beroende på fortsatt fiberutbyggnad.

75 procent av alla fasta bredbandsabonnemang var baserade på fiber i Sverige under 2020. Endast Litauen hade en högre andel, med 77 procent.

Sverige ligger också i topp när det gäller hushållens möjlighet att ansluta sig till ett fibernät. 95 procent av hushållen har eller finns i absoluta närheten av en fiberanslutning, medan motsvarande andelar i Norge och Danmark är 74 respektive 70 procent.

Maskinkommunikation växande marknad
Antalet SIM-kort för kommunikation med eller mellan maskiner, till exempel elmätare, fordon och övervakningskameror, fortsätter växa i samtliga länder. Flest sådana SIM-kort används i Norge med 44 SIM-kort per 100 invånare, följt av Sverige med 37 SIM-kort per 100 invånare. Sverige sticker dock ut när det gäller den totala förekomsten på grund av att en aktör har stor export av denna typ av abonnemang. I Sverige fanns totalt 163 sådana SIM-kort per 100 invånare, men drygt tre fjärdedelar av dessa används i andra länder.

Pandemieffekt syns i samtliga länder
Antalet ringda samtalsminuter i mobilnäten ökade tydligt i samtliga länder under 2020, efter att ha haft en relativt jämn utveckling under tidigare år. Detta kan kopplas till pandemins påverkan på användarnas beteende. Även mängden data som förmedlas i mobilnäten ökade mer än tidigare i de flesta av länderna.

Ta del av en sammanfattande rapport om statistiken

 

Om samarbetet

Statistik för den nordiska och baltiska telekommarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad av PTS motsvarighet i respektive land och bearbetad av den nordisk-baltiska arbetsgruppen för statistik – Nordic-Baltic Working Group on Statistics and Definitions, där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. Siffrorna publiceras i dag på PTS statistikportal.

 

Mer information

Karin Fransén, marknadsanalytiker, 073-644 57 81.

PTS presstjänst, 08-678 55 55.