Sverige måste driva på digitaliseringen

Att Sverige har mycket att vinna på digitaliseringen är de flesta ense om. En ny rapport från The Boston Consulting Group, BCG, stärker den här tesen. Enligt rapporten bidrar digitalisering inte bara till ökad effektivitet, produktivitet och handel, utan påverkar även konsumenters beteenden och hur företag och regeringar arbetar.

"Även om de positiva effekterna av digitalisering väntas gynna hela kontinenten har vissa EU-länder mer att vinna än andra; De digitala föregångsländerna, bestående av nationerna i Skandinavien och Benelux. Dessa länder har gemensamt att de är exportberoende, innovativa och relativt digitaliserade och därmed kan dra större nytta av en digital marknad", skriver BCG i ett pressmeddelande i samband med rapportsläppet.


Enligt rapporten skulle digitaliseringen av Europa leda till att Sveriges BNP ökar med 350 miljarder kronor år 2020. Detta skulle i sin tur leda till 250.000 nya jobb.


För att Sverige ska lyckas med den fortsatta digitaliseringen har BCG två konkreta råd:
1. Samarbeta med andra digitala föregångsländer och gemensamt driva en ambitiös digitaliseringsagenda i Bryssel. Sverige bör på politisk nivå leda dialogen om en digital inre marknad och tillsammans med andra digitala länder påverka EU att digitaliseras snabbare, t.ex. genom smarta regelverk för digitala affärsmodeller och datalagring samt borttagning av hinder för gränsöverskridande digital handel inom och utanför Europa.


2. Leda genom att vara ett föredömligt exempel på en digital nation. Sverige bör sätta mål, strategier och en genomförandeplan för nationell digitalisering, i syfte att bli världsledande på att utnyttja digitalisering och ny teknik för att driva den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, t.ex. genom att förbättra digitaliseringen av offentlig sektor, hjälpa små- och medelstora bolag att digitaliseras snabbare, se till att nya bolag startas och växer och att internationellt kapital fortsätter att investeras i landet.
Ladda ner rapporten här