Sverige ska höja takten för att bli bäst i världen på E-hälsa

E-hälsomyndigheten får i uppdrag att fokusera på genomförande av Vision e-hälsa 2025, att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. De ska även färdigställa struktur för läkemedelsinformation som ska registreras i den nationella läkemedelslistan och agera nationell kontaktpunkt för e-hälsa.

Pressmeddelande från Regeringskansliet:


– Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att vi ska nå en bättre hälsa, säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Samordnings- och utredningsarbetet på e-hälsoområdet
E-hälsomyndigheten får i uppdrag att under 2018 fokusera verksamheten på att genomföra visionen för e-hälsoområdet som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018 till Socialdepartementet.

Strukturerad läkemedelsinformation
E-hälsomyndigheten ska färdigställa arbetet med struktureringen av läkemedelsinformation som ska registreras i den nationella läkemedelslistan. Den nationella läkemedelslistan är det nationella system regeringen vill ha på plats så snart som möjligt för att läkare och andra delar av sjukvården samlat ska kunna se vilka mediciner en patient har fått utskrivet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting och redovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2018.

Upprätthållande av funktioner för e-recept över landsgränser
E-hälsomyndigheten ska agera nationell kontaktpunkt för e-hälsa på EU-nivå för att bland annat upprätthålla funktioner för e-recept över landsgränser. E-hälsomyndigheten får använda 7 miljoner kr för uppdragets genomförande under 2018. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2018.
en.seerationer