Telekområdgivarna erbjuder kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutningsfrågor

Tack vare finansiering från IP-Only, Telia, Telenor, Com Hem, Svensk Infrastruktur och Svenska Stadsnätsföreningen kan Telekområdgivarna nu erbjuda konsumentstöd kring fiberanslutning.

Pressmeddelande från IT & Telekomföretagen:


Telekområdgivarna, som ägs av IT&Telekomföretagen och finansieras av operatörer inom tv, telefoni och bredband, utvidgar nu sitt erbjudande till att omfatta opartisk och kostnadsfri rådgivning för konsumenter om fiberanslutningsfrågor i tillägg till frågor om abonnemang för tv, telefoni och bredband.

Tills nu har det saknats en oberoende instans för konsumenter att vända sig till och få opartisk information från kring frågor om fiberdragning. Tack vare finansiering från IP-Only, Telia, Telenor, Com Hem, Svensk Infrastruktur och Svenska Stadsnätsföreningen kan Telekområdgivarna nu erbjuda konsumenter stöd och rådgivning även på detta område.

- Jag är glad över att konsumenter inom kort, tack vare de sex finansiärerna, på samma sätt som vid frågor om telefoni och tv kan få opartisk rådgivning och hjälp vid eventuella tvister när de ska skaffa sig en fiberanslutning, säger Kajsa Frisell, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och styrelseledamot i Telekområdgivarna.

- Att vara med i Telekområdgivarna är frivilligt för operatörerna, men det är ett bra sätt för dem att visa ansvarstagande gentemot sina kunder och samtidigt ge en tydlig signal om viljan till samarbete för att uppnå högre kundnöjdhet på telekommarknaden i stort.
Som konsument kan du dels vända dig till Telekområdgivarna innan du ingår avtal för att få goda råd i förebyggande syfte, dels om det skulle uppstår problem med ditt abonnemang och du inte lyckas komma överens med operatören.

Telekområdgivarna ägs av IT&Telekomföretagen och finansieras av de operatörer inom tv, telefoni och bredband som har valt att vara med. För att garantera opartiskhet är Konsumentverket och Post- och telestyrelsen representerade, och har utslagsröst, i Telekområdgivarnas styrelse.

Besök gärna telekomradgivarna.se