Telia Company och CapMan Infra ska gemensamt öka utbyggnadstakten av fiber i Finland

Telia Company kommer att öka utbyggnadstakten av öppen fiber i Finland. Den fortsatta målsättningen att skapa den bästa nätverksupplevelsen oavsett plattform, kommer att genomföras i samarbete med CapMan Infra - infrastrukturinvesteringsdelen av det nordiska kapitalförvaltningsbolaget CapMan.

Nyhet från Telia Company: 

Fiberutbyggnaden riktas mot hushåll (villor) i Finland. Enligt avtalet med CapMan Infra, kommer Telia Company att ha en 40-procentig ägarandel i det nya bolaget vilket kommer att ta över Telia Finlands existerande verksamhet för fiberutbyggnad riktad mot hushåll ”Avoin Kuitu” med för närvarande cirka 20 000 hushåll som har tillgång till fiber. Telia Company kommer tillsammans med CapMan Infra öka investeringstakten i passiv fiber i Finland. Telia Company kommer att förse fibernätet med kommunikationstjänster.

– Jag är mycket glad över den här överenskommelsen med CapMan Infra vilken passar väl in med Telia Companys strategi att ha överlägsen uppkoppling samtidigt som den bidrar till ytterligare förbättringar i våra erbjudanden och affärsmässighet genom konvergens och överlägsen kundupplevelse. Fiberutbyggnaden kommer att spela en viktig roll för Finland i landets strävan att fortsatt vara i framkant av digitaliseringen. Den här nya sortens struktur med ett partnerskap passar även väl in i vår ambition att ha disciplinerad kapitalallokering där vi, från fall till fall och från marknad till marknad, ska hitta en god balans mellan risk och avkastning och potentiella teknikskiften, som mellan kort- och långsiktigt perspektiv, säger Stein-Erik Vellan, Senior Vice President, chef för Telia Finland.

Transaktionen är föremål för prövning av relevanta myndigheter och förväntas bli klar under det första kvartalet 2020.

 

För mer information, kontakta presstjänst: 0771 77 58 30.