Teracoms uppdrag breddas

Ägaren staten har i dag, på en extra bolagsstämma, beslutat att utvidga Teracoms uppdrag till att även omfatta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer.

Nyhet från Teracom: 

Teracom har sedan tidigare ett samhällsuppdrag, att förvalta marknätet och bedriva utsändning av radio- och tv-program, och är en viktig del i svensk medieberedskap. Genom dagens extra bolagsstämma utvidgar aktieägaren sitt uppdrag till Teracom så att det omfattar ett bredare utbud av kommunikationstjänster.

– Med stöd av ägarens utvidgade uppdrag kan Teracom nu intensifiera investeringarna i innovation, tillgänglighet och prestanda i ett övervakat samhällsnät med hög säkerhet och robusthet. Det kommer att stärka våra leveranser och gynna samhällsviktiga aktörer, säger Anitra Steen, styrelseordförande på Teracom.

I sin motivering pekar regeringen bland annat på att ”Elektroniska kommunikationer med hög driftsäkerhet och starkt skydd är av mycket stor vikt för samhällets funktionalitet och säkerhet samt möjligheter att hantera olika krisförlopp”.

– Det är ett viktigt tillägg till vårt uppdrag och jag är stolt över det förtroende vår ägare visar Teracom genom sitt beslut. Det är också mycket glädjande för oss som bolag att få en så tydlig bekräftelse på samhällsnyttan med vår strategiska inriktning, säger Åsa Sundberg, VD och koncernchef på Teracom.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på teracom.se.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Sundberg, vd och koncernchef, +46 8 55 54 21 02