TH1NG tecknar ramavtal med Kungälv Energi

8 februari 2022

TH1NG har tecknat ett avtal att verka som leverantör av kollektiva internetförbindelser, dvs. gruppanslutningar, inom Kungälvs Energis stadsnät. Avtalet som löper om 3 år värderas till omkring 700 000 kr.

Nyhet från TH1NG:

- TH1NG har visat stor förståelse för vår stadsnätsaffär och presenterat en lösning som stämmer väl överens med Kungälv Energis ambition att leverera kundnytta, säger Lisa Tegborg Deij, Stadsnätschef på Kungälv Energi. 

- Vi är mycket glada att vi har blivit utsedda till att vara leverantör av kollektiva internetlösningar till Kungälv Energis stadsnät. Det ligger helt i linje med vår satsning att verka som nära partner till stadsnäten för internet- och IoT-lösningar säger Johnny Aspman, försäljnings- och marknadschef på TH1NG.