Tillgång till telefoni och internet vanligaste klagomålet till PTS

28 mars 2022

Tillgång till fungerande telefoni- och internettjänster är viktigt för många. Det framkommer när Post- och telestyrelsen (PTS) sammanställer inkomna konsumentklagomål.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Varje år sammanställer PTS de konsumentklagomål som kommit in till myndigheten.

Det vanligast förekommande klagomålet till PTS under 2021 handlade om enskildas tillgång till fungerande telefoni- och internettjänster. Det kunde exempelvis gälla klagomål på avbrott, eller frågor kring rätten till telefoni samt tillgång till mobiltäckning.

Andra områden
Övriga ämnen som PTS fick klagomål kring handlade om avtal och information, till exempel ändringar i avtalsvillkor, samt frågor om flytt av nummer, roaming och oönskade uppringningar.

Klagomål på stabil nivå
Mellan 2019 och 2020 ökade antalet klagomål med närmare 27 procent. Men under fjolåret såg PTS en bibehållen mängd ämnen. Sammanlagt inkom det 2655 ärenden till myndigheten under 2021.

Klicka här för att läsa rapporten

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

PTS roll på konsumentområdet

PTS övervakar att lagen om elektronisk kommunikation efterlevs. Lagen om elektronisk kommunikation riktar sig till leverantörer av bredband och telefoni.

PTS arbete på konsumentområdet syftar till att bidra till att konsumenterna känner sig trygga och kan göra välinformerade val.

Är man missnöjd med sin leverantör av telefoni och bredband, till exempel i frågor om ändringar i avtalsvillkor, priser eller avbrott i tjänsten, ska man i första hand kontakta leverantören.