Trådlös uppkoppling ska komplettera fiber i Norrbotten och Västerbotten

IT Norrbotten vill etablera trådlösa anslutningar i Norrbotten och Västerbotten för områden som är svåråtkomliga och som i dag inte har tillgång till fiberanslutning. Målet är att alla kunder ska ha tillgång till anslutningar på minst 100 Mbit/s.

Pressmeddelande från IT Norrbotten:

IT Norrbotten upphandlar nu för kommunerna i Norrbottens och Västerbottens räkning ett ramavtal (genom AC-net) angående etablering samt drift- och underhållstjänster av trådlösa radiosystem med tillhörande infrastruktur som exempelvis antennbärare och teknikbodar. Upphandlingen beräknas vara klar till midsommar.

Den trådlösa tekniken syftar till att kunna ansluta områden med behov av bredbandstjänster men som idag inte har tillgång till fiber och där utbyggnad blir för kostsam.

– Den trådlösa tekniken blir här en viktig kompletterande faktor för att nå regionens och regeringen målsättning med bredband till alla -både inom staden och på landsbygden, säger Tony Blomqvist, VD för IT Norrbotten.

De system som efterfrågas är punkt-till-punkt radiolänk för att ta sig från sista fiberanslutning till berört område/fastighet samt ett punkt-till-multipunktsystem för att ansluta närliggande fastigheter från en central punkt i området.

– Vår trådlösa upphandling är Sveriges geografiskt största och omfattar mer än 1/3 av Sveriges yta. Produkterna måste också fungera i ett arktiskt klimat med en driftstemperatur på -40 grader Celsius eller lägre, säger Tony Blomqvist.

Ett utav kraven är att den trådlösa tekniken skall klara att förse varje enskild kund med 100 Mbit/s samt vara uppgraderbart till 200 Mbit/s. För enstaka Punkt-till-Punkt förbindelser kan upp till 10 Gbit/s levereras. Tjänster som skall vara möjliga att leverera är internetaccess, bredbandstelefoni och IPTV.

IT Norrbotten erbjuder Europas största öppna bredbandsnät. Nätet skapar nya möjligheter för tjänster som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen. IT Norrbotten grundades 1996 och ägs av Norrbottens 14 kommuner och Region Norrbotten. www.itnorrbotten.se