Trafikverket måste samordna sig med Skanova vid anläggning av fiberkabel

Trafikverket ska följa den så kallade utbyggnadslagen. Nu förelägger Post- och telestyrelsen (PTS) Trafikverket.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Genom lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen), kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband.

PTS kan lösa tvister som uppstår mellan olika aktörer kring exempelvis samordning.

Tvist om samordning

Skanova begärde att Trafikverket ska samordna ett projekt för byggande av en optisk fiberkabel på en järnvägssträcka mellan Fristad och Herrljunga i Västra Götalands län. Trafikverket avslog begäran och menade att samordningen var orimlig.

I en tvistlösning slog PTS fast att Trafikverket inte haft rätt att avslå begäran från Skanova.

Trafikverket överklagade till förvaltningsrätten, som dock avslog överklagan. PTS beslut gäller alltså.

Klicka här för att läsa PTS tvistlösningsbeslut

PTS förelägger nu Trafikverket

PTS har genomfört tillsyn och konstaterar att Trafikverket inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att följa myndighetens och domstolens beslut i frågan.

PTS förelägger nu Trafikverket att samordna bygg- och anläggningsprojekt enligt reglerna om samordning i utbyggnadslagen, som PTS meddelat i tvistlösningsbeslutet.

Det pågår en domstolsprocess rörande tvistlösningsbeslutet mellan Skanova och Trafikverket. PTS har i den processen yrkat att Trafikverket inte ska tillåtas inleda det aktuella projektet medan rättsprocessen pågår.

Klicka här för att läsa beslutet.Mer information

Rikard Englund, avdelningen för marknadsreglering, 070-876 61 30
PTS presstjänst: 08-678 55 55

 

Bakgrund om lagen

Med stöd av utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare, nätinnehavare och offentliga organ som t ex statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.