Transtema samlar och stärker sina bolag

Nyhet från Transtema Group och Transtema Fiberdata: 

Sedan en tid tillbaka arbetar Transtema Group med att samla och stärka sina dotterbolag, samtidigt som affärsinriktningen renodlas. Strategiförändringen kommer att ge en mer samlad bild av koncernen som helhet. Sammantaget kommer Transtema att erbjuda marknaden en renodlad, tydlig och konkurrenskraftig samarbetspartner som inte bara finns över hela landet, utan dessutom har 24/7-service på både NOC och servicetjänster.

Det här innebär att dotterbolag som ex.vis Fiberdata kommer att finnas under varumärket Transtema. Samtliga dotterbolags identitet knyts närmare Transtema genom förstärkning av bolagsnamnet till ex.vis Transtema Fiberdata AB.

Magnus Johansson, CEO, Transtema Group: Vi ser mycket positivt på det strategiarbete vi nu börjar implementera inom koncernen. Att samla all kunskap under ett och samma varumärke ger en tydlig signal till marknaden att vi siktar mot framtiden. Tillsammans har vi en enorm bredd inom alla former av kommunikationsnätverk. Vår inventering av kompetenser och samarbete mellan de ingående bolagen kommer att vara till stor nytta för både befintliga och potentiella kunder.

Transtema Group består i dag av: Transtema Fiberdata, Transtema Network Services (TNS), Transtema FNC, Transtema Foki, Transtema Datel, Relink Networks och The B-plan i Norge.


För mer information:
Magnus Johansson, CEO Transtema Group, 070 525 41 66, magnus.johansson(at)transtema.com
Mats Devert, vd Transtema Fiberdata, 070 728 10 01, mats.devert(at)fiberdata.se