Tre av fyra fasta bredbandsabonnemang har över 100 Mbit/s

Svenskarna väljer allt snabbare bredbandsabonnemang och mobilsamtal via 4G har fått sitt genombrott. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2018, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Tillväxten i antal fiberabonnemang har inneburit att abonnemangen på fast bredband erbjuder allt högre hastigheter. Den sista december 2018 fanns det 2,9 miljoner abonnemang med nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Det var knappt 75 procent av det totala antalet fasta bredbandsabonnemang och en ökning med sju procentenheter jämfört med 2017.  

Fiber står för all tillväxt inom fasta bredbandsabonnemang. Totalt ökade denna marknad med tre procent under 2018, medan antalet fiberabonnemang ökade med 11 procent och uppgick till 2,7 miljoner abonnemang. Bredbandsabonnemangen via kopparnätet (xDSL) var för första gången färre än abonnemangen på bredband via kabel-tv-nät, 0,6 respektive 0,7 miljoner abonnemang.

Genombrott för röstsamtal i 4G-näten

2018 var första året då många abonnenter har kunnat ringa i 4G-näten, efter att operatörerna introducerat ny teknik som möjliggör detta. En fjärdedel av alla trafikminuter gick under året i 4G-nät, jämfört med endast en procent året innan. Teknikförändringen innebär att telefonen inte längre behöver koppla ner från 4G till ett annat nät vid röstsamtal. Dessutom möjliggör tekniken att samtal automatiskt kan kopplas över till wifi-nät om inomhustäckningen för 4G är svag, förutsatt att användarens telefon stödjer detta.

Svagt minskande intäkter

Intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation omfattade totalt knappt 51 miljarder kronor under 2018, vilket var en minskning med två procent. Bakom intäktsminskningen ligger den fasta telefonin vars intäkter minskade med 18 procent. Antalet abonnemang på fast telefoni minskade nästan lika mycket, och uppgick till 2,2 miljoner abonnemang. Fast telefoni har under en längre period utmanats av mobiltelefoni samt rösttjänster via internet, vilket lett till att abonnemang, samtalsvolymer och intäkter minskat.

Privata mobilabonnemang driver ökning av datatrafik
Antalet mobilabonnemang var vid årsskiftet 14,3 miljoner. Såväl antalet abonnemang som intäkter på marknaden för mobila tjänster var ungefär desamma som ett år tidigare. Datatrafiken i mobilnäten ökade med 28 procent under året, vilket är något mindre än under året innan. Det är de privata mobilabonnemangen för samtal och data som driver trafiktillväxten – sådana abonnemang använde i genomsnitt 6,8 Gbyte per månad, vilket var en ökning med 42 procent.

 

Om Svensk telekommarknad
Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena bredband (fast och mobilt), telefoni (fast och mobil) och traditionella tv-tjänster.

Svensk telekommarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal, statistik.pts.se. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

PTS har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, att främja konkurrensen inom denna marknad och att bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att årligen samla in och publicera marknadsdata. Underlaget används i PTS analysarbete inom myndighetens ansvarsområden.

Ta del av rapporten samt kortversion av rapporten.

 

För mer information:
Karin Fransén, marknadsanalytiker på analysavdelningen, tfn: 073-644 57 81

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55