Trollhättan Energi väljer Maintrac som partner för teknik och drift av stadsnätet

5 november 2021

Teknikexperten Maintrac har fått i uppdrag att leverera nätverksutrustning och mjukvarorna Flow, MSM och Access samt flera drifttjänster till Trollhättans stadsnät. Med Maintrac som teknikpartner kommer Trollhättan Energi att kunna hantera sitt stadsnät på ett smartare sätt vilket förenklar den dagliga driften, förbättrar säkerheten och ger ökade möjligheter att effektivare bygga ut stadsnätet. Maintrac kommer även att stötta i arbetet med migreringen från nuvarande lösningar och med drifttjänster som övervakning, support, datalagring och beredskap.

Nyhet från Maintrac: 

Maintrac är teknikexperten som levererar allt för Sveriges stadsnät. Idag arbetar bolaget med drygt femtio stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige. Den egenutvecklade mjukvaran Flow är redan hjärtat och hjärnan i över 40 stadsnät runt om i Sverige och i Europa. Trollhättan Energi AB, som utvecklar, bygger och underhåller infrastrukturen i Trollhättan och ansvarar för stadsnätet har nu valt Maintrac som teknikpartner för både mjukvara samt support och beredskap

– Vi är glada över att förtroende att bli teknikpartner till Trollhättan Energi och leverera vår egenutvecklade mjukvara, hårdvara och i stort sett samtliga av våra tjänster. Vi kommer därmed helhjärtat kunna stötta dem i deras arbete med integration, automation och driftsäkerhet. Maintrac Flow är extremt flexibelt och ger Trollhättan förutsättningarna att själva minska handpåläggning och integrationskostnader och i stället fokusera mer på kärnverksamheten, säger Bo Plym vd på Maintrac.

Trollhättan Energi stadsnät har efter en noggrann utvärdering valt att lämna nuvarande lösningar och leverantörer till förmån för att samverka långsiktigt med Maintrac. Fibernätet består idag av totalt över 10 000 användare och Trollhättan Energi planerar att utveckla stadsnätet och dess tjänster för stadens medborgare och näringsliv.

– Anledningen till att vi valt Maintrac som teknikpartner är vi vill ha en helhetsleverantör som kan leverera hårdvara, ett modernt system med API-stöd samt support och beredskap på både systemet och nätet. Vi kommer kunna hantera Trollhättans stadsnät på ett effektivare sätt vilket förenklar den dagliga driften, ökar säkerheten och ger bättre möjligheter att effektivare bygga ut det. Maintrac kommer även att stötta i arbetet med migreringen från nuvarande lösningar och med tekniktjänster som övervakning, support, datalagring och beredskap, berättar Tom Nordal stadsnätschef på Trollhättan Energi.

Trollhättan stadsnät är en av flera kunder som väljer Maintrac Flow. Mjukvaran är resultatet av flera års utveckling och prototyping i nära samarbete med några av Maintracs kunder som kände sig mogna för ett system som ökar möjligheten till egen anpassning utan höga kostnader, enkla integrationer samt snabb implementering. Systemet gör det även möjligt att integrera ingående hårdvara och anpassa drifttjänster så att nätet blir mer redundant, självläkande och med en effektiv drift.

– Maintrac Flow är en plattform som använder moderna ramverk, öppen källkod och är byggd för agil användning. Här får användaren själv kontrollen att skapa egna funktioner. Bara fantasin – inte systemet – sätter gränser för möjligheterna, avslutar Bo Plym.

 

För mer information, kontakta gärna:

Bo Plym, vd Maintrac
bo.plym@maintrac.se
070 291 65 64

Tom Nordal, Stadsnätschef Trollhättan Energi AB
tom.nordal@trollhattanenergi.se
0520-49 79 18.

 
 

Maintrac är den nya generationen teknikexperter som kombinerar infrastruktur, nätverk och säkerhet i hållbara helhetskoncept för i första hand aktörer inom samhälle, industri, energi och offentlig förvaltning. Idag arbetar Maintrac med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige. Maintrac blev utsedd till Superföretag 2016 och Gasell 2017. Bolaget har sitt säte i Linköping och ingår i Vinnergi Holding som till 40 procent ägs av medarbetarna. Resterande del ägs av ägarpartnern Sobro. Maintrac grundades 2007 och består av drygt 30 medarbetare och 400 i koncernen.