Tyck till om PTS nya kommunvägledning

Post- och telestyrelsen,PTS, har tagit fram ett förslag på vägledning kring kommuners agerande på bredbandsmarknaderna. Nu tar myndigheten emot synpunkter på vägledningen.

Nyhet från Post- och telestyrelsen

Kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det konstaterar PTS i rapporten Kommuners roller och ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen.

PTS har tagit fram en vägledning som baseras på slutsatserna i rapporten. I vägledningen lyfts bland annat följande:

En kommunal bredbandsstrategi är en framgångsfaktor och bör genomsyra alla kommunala verksamheter.
Konkurrens främjar utbyggnad och leder till lägre priser
Kommuner bör ha tydliga rutiner för åtkomst till mark och infrastruktur
Kommuner som äger fibernät bör ge tillträde på passiv nivå (svartfiber)

 
PTS välkomnar synpunkter

PTS samlar nu in synpunkter från kommuner och andra aktörer på bredbandsmarknaden. Möjligheter att lämna synpunkter finns fram till måndag 4 mars 2019.

Klicka här för att läsa vägledningen.

Mer information
Erik Gustafsson, PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur, 073-640 58 72
PTS presstjänst, 08-678 55 55
Om uppdraget

För att höja utbyggnadstakten av bredband lyfter regeringens bredbandsstrategi fram vikten av att roller och spelregler är tydliga för bredbandsmarknadens aktörer, inklusive kommunerna. Därför har PTS fått i uppdrag att utreda kommunernas roller på bredbandsmarknaden och om behov finns ta fram en vägledning utifrån kommunernas olika roller och uppgifter i syfte att stödja kommuner i frågor som påverkar utbyggnad och konkurrens.