Uppdaterad sammanställning av stödmedel för bredbandsutbyggnad – hösten 2017

Post- och telestyrelsen har tagit fram är en uppdatering av den sammanställning som lämnades till Näringsdepartementet i mars 2017 avseende beviljade och kvarvarande medel för bredbandsutbyggnad. Sammanställningen gäller stödmedel inom nuvarande programperioder för landsbygdsprogrammet och regionalfonden t.o.m. 31 augusti 2017. Underlaget har inhämtats från respektive stödgivande myndighet, dvs. Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Nyhet från Post- och telestyrelsen

När det gäller kanalisationsstödet beviljades medel inom detta stödprogram
t.o.m. 31 december 2016. Därmed redovisas inte detta stöd i denna
sammanställning.

Du hittar hela nyheten här.