Uppdaterade regler för rapportering av driftstörningar och avbrott

Från och med den 15 januari 2019 ändrar Post- och telestyrelsen (PTS) sina regler för när operatörer ska rapportera driftstörningar och avbrott.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Operatörer ska rapportera driftstörningar och driftavbrott inom tre dagar efter den dag då händelsen inträffade eller blev rapporteringspliktig, även om felet inte är avhjälpt.

PTS vill med de uppdaterade reglerna förtydliga tidpunkten för rapporteringsskyldigheten. I vissa fall kan det ta lång tid för operatören att åtgärda ett fel, vilket kan medföra att myndigheten inte tillräckligt snabbt kan bedöma och analysera behovet av eventuella granskningsinsatser eller andra åtgärder.

Nuvarande rapporteringskrav säger att operatörer ska rapportera senast vardagen efter att störningen eller avbrottet har avhjälpts, vilket alltså inte är tillräckligt vid längre avbrott.

Operatörerna ska även ange en preliminär bedömning av orsaken till händelsen i den första rapporten till myndigheten. Därefter behöver operatörerna lämna en kompletterande eller slutgiltig rapport till PTS inom två veckor från den dag då den inledande rapporten lämnades.

De nya reglerna är en uppdatering av myndighetens föreskrifter om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning.

Reglerna gäller från och med den 15 januari 2019.

 

För mer information

Isabelle Westerlund, PTS nätsäkerhetsavdelning, 08-678 55 31

 

Rapportering av driftstörningar och avbrott

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet, vilka inkluderar regler om incidentrapportering. Operatörernas rapporter ger PTS underlag att bedöma om reglerna inte följs, och i så fall bedriva tillsyn. Dessutom ökar rapporterna PTS kunskap om vanliga orsaker till driftstörningar och avbrott.