Utredning ser över lagstiftning som försvårar digitalisering i offentlig förvaltning

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna för en digitalt samverkande förvaltning. Cecilia Magnusson Sjöberg utses som särskild utredare.

Utredningen får i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom den offentliga förvaltningen. Utredaren ska även lämna förslag på författningsändringar.

- Juridiska hinder mot digitalisering av den offentliga förvaltningen måste undanröjas för att kunna skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag och en mer effektiv offentlig sektor, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
Utredaren ska särskilt analysera lagstiftning som försvårar digitalt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen och genomförandet av regeringens målsättning om att digitala tjänster ska vara förstahandsval vid kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Utredaren ska även undersöka hur den offentliga förvaltningen som helhet kan samverka kring behovet av ny eller ändrad lagstiftning på området. Detta för att säkerställa att lagstiftningen har bättre förutsättningar att följa med den snabba utvecklingen på digitaliseringsområdet.

Som särskild utredare har Cecilia Magnusson Sjöberg utsetts. Hon är professor i rättsinformatik vid juridiska institutionen på Stockholms universitet och har mycket lång erfarenhet av juridiska frågor inom den digitala förvaltningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018.

 

Kontakt
Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
072-556 06 40

Läs mer: Dir. 2016:98 Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Ardalan Shekarabi om Statlig förvaltning