Verksamheterna i Creative Networks i Västerås återupptas

Creative Networks var tidigare fusionerad med Jbex Networks (556666-7092) i Sundsvall AB och Masbo Networks (556449-4358) i Hudiksvall som bildande koncernen ICT Networks AB 2009.

Pressmeddelande från Creative Networks:

"Det känns otroligt spännande att på nytt vara verksam i branschen, där vi kan fokusera på kvalité
och kostnadseffektivitet för våra kunder, Säger Gramsh Gashi VD för Creative Networks AB.
Creative Networks kommer främst att erbjuda sina tjänster i Svealand men också med möjlighet till
arbeten i hela riket. Verksamheten kommer fokusera på total- och utförandeentreprenader inom
fiberbaserade nätverksprojekt.

Vi ska vara en underlättade partner till våra kunder, där det inte ska vara svårare än ett projekt en
leverantör, och vårt totala ansvar. Vi gör det vi säger, fortsätter Gramsh.
Vi kommer utöver den svenska marknaden att fokusera på den Internationella marknad. Redan idag
har vi arbetat i över 10 länder. Efterfrågan på den Internationella marknaden ökar i takt med att fler
länder bygger infrastruktur med fiberoptik".

Hela vår affärsidé bygger på att vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder, genom att erbjuda
en komplett kedja med stort verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens
inom fiberbaserade nätverksprojekt. Vi har skapat en stabil grund som vilar på kvalité, erfarenhet och
långsiktighet, avslutar Gramsh.