villaägarna: vissa branscher kan det vara klokt att privatisera

Elpriserna skiljer sig åt mellan stad och land. Orsaken enligt organisationen Villaägarna är de stora elbolagens dominans på marknaden.

Villaägarnas Riksförbund har i en undersökning, som tidningen Dalabygden rapporterar om, jämfört nätavgifterna mellan januari 2010 och januari 2015 hos olika elnätsbolag.

"Deras slutsats är att de tre stora bolagen Vattenfall, Eon och Ellevio (tidigare Fortum) har de högsta nätavgifterna samt den största ökningen under perioden. De små, ofta kommunala, bolagen har de lägsta och fördelaktigaste avgifterna för konsumenterna", skriver tidningen.

Till tidningen säger Jakob Eliasson på Villaägarnas Riksförbund att "vissa branscher kan det vara klokt att privatisera men när det gäller branscher där bolagen får en monopolställning så är det inte så klokt. Det var ett kortsiktigt tänkande att sälja ut näten".

Om samma parallell går att dra till bredbansbranschen vill Jakob Eliasson inte spekulera i.

Svenska Stadsnätsföreningen har länge pekat på likheterna mellan bredbandsbranschen och energisektorn. I bägge fallen har kommunerna beslutat sig för att skapa egna bolag i syfte att konkurrera med de större företagen. På bredbandsområdet har bland annat OECD konstaterat att detta drag varit väldigt lyckosamt. Tack vare konkurrensen från de kommunägda stadsnäten har utbyggnaden främjats och slutkundspriserna pressats.

Läas hela artikeln i Dalabygden här