Waystream introducerar telemetri i fiberaccessen

Det svenska teknikbolaget Waystream introducerar nu en ny funktion i sina access-produkter - telemetri. Med telemetri blir det möjligt för operatörer och stadsnät att få en bättre inblick i nätets funktion och förmåga att leverera tjänster.

Telemetrifunktionen innebär kortfattat att switcharna aktivt samlar in data från ett antal mätpunkter - över 1300 olika mätpunkter stödjs i ett första skede - och skickar dessa till en databas med korta intervall. Data från mätpunkterna ger en inblick i hur nätet presterar och underlättar för operatörer att identifiera olika typer av problem som kan påverkar kvalitén på tjänster i nätet.

- Den förbättrade diagnostik som telemetrifunktionen tillför innebär att man proaktivt kan hitta problem i nätet innan de blir kundstörande. Man kan också bättre förstå vad som gick fel när det väl händer för att därigenom kunna jobba förebyggande så att felen inte återuppstår, säger Fredrik Nyman, produktchef på Waystream.

Telemetrifunktionen är utformad för att enkelt kunna användas direkt med ledande databaslösningar. Det innebär för operatörerna att man snabbt kan komma igång och dra nytta av telemetridatat samtidigt som man använder välkända och populära verktyg för att visualisera och analysera data, t.ex InfluxDB och Grafana. Det öppnar upp för avancerade analysmetoder med hjälp av artificiell intelligens (AI/ML) för att hitta trender och viktiga gränsvärden som påverkar kvaliteten i de tjänster som erbjuds i näten.

- Passiv, traditionell, övervakning av länkar och utrustning är inte längre tillräckligt för att avgöra att allt fungerar normalt. För kritisk infrastruktur - vilket stadsnäten är idag - behöver operatörer en inblick i hur nätet fungerar på en djupare nivå. Telemetrifunktionen i Waystreams access switchar skapar en unik möjlighet till detta i en viktig del av näten där detta tidigare saknats, säger Fredrik Nyman.

Den aktiva insamlingen är utformad för att inte vara beroende ett centralt system. Insamlingen fortsätter och lagras i switchen tills dess den kan laddas upp vilket gör att man inte missar viktig mätdata även om ett kommunikationsfel tillfälligt bryter förbindelsen med databasen. Idag förloras sådan mätdata och det gör det svårare att få en helhetsbild i samband med felanalys.

Telemetrifunktionen ingår i Waystreams mjukvara iBOS för access-switchar. Kunder med supportavtal får automatiskt tillgång till den nya funktionen via en uppgradering.

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanne Torrbacka, t.f VD Waystream
Mobil: +46 (0)70 553 20 20
Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

 

Om Waystream

Waystreams vision är ett globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor därför att kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen bättre. Waystream utvecklar därför produkter för kommunikation över fiber som är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda användare.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB.
info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399