Waystream lanserar nya strömsnåla SFP-moduler som sänker elförbrukningen med 20-25 procent

Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, lanserar idag en helt ny typ av strömsnåla SFP-moduler (mediekonverterare) för fiberbaserade bredbandsnät och andra typer av nätverk.

Pressmeddelande från Waystream:

SFP-moduler används idag i alla fiberbaserade nätverk och konverterar elektriska signaler till ljus. De är en nyckelkomponent i moderna bredbandsnät, datacenter och företagsnätverk och det behövs minst en SFP-modul för varje anslutet hushåll eller företag. Waystreams nya strömsnåla SFP-moduler minskar elförbrukningen för switchar i bredbandsnät med 20-25% vilket är en markant besparing samtidigt som kylbehovet för utrustningen minskar, vilket ytterligare sänker operatörernas kostnader.

- I Sverige finns det miljontals SFP-moduler och med de nya strömsnåla SFP-modulerna blir det möjligt för operatörer att sänka elkostnaderna för den aktiva utrustningen i bredbandsnäten. Dessutom genereras mindre värme från utrustningen vilket leder till ett minskat kylbehov. Effekten blir inte bara lägre kostnader utan även minskad klimatpåverkan, bland annat genom minskade koldioxidutsläpp. Det blir ett grönare bredband helt enkelt, säger Fredrik Nyman, produktchef på Waystream.

Genom att förbättra optiken och hur SFP-modulen är konstruerad har Waystream tillsammans med sina leverantörer lyckats minska energiförbrukningen för en SFP-modul, den typ av moduler som vanligen används för fiber-till-hemmet, till ca 0.3W. Traditionella SFP-moduler har en förbrukning på upp till 1W för samma funktion vilket innebär att den strömsnåla SFP-modulen sparar upp till 67% utan att funktionen påverkas. De svenska stadsnätsoperatörerna Affärsverken i Karlskrona och Fibra i Västerås har deltagit i utvecklingen genom att testa de nya strömsnåla SFP-modulerna i skarp drift.

Affärsverken, som driver ett stadsnät i Blekinge i södra Sverige, installerade ett antal strömsnåla SFP-moduler i sina fiberswitchar under sommaren, den varmaste perioden på året.

- Vi är väldigt nöjda med resultatet för de nya strömsnåla SFP-modulerna. Vi gjorde noggranna mätningar av elförbrukningen under 30 dagar innan och efter installationen. Resultatet var en minskad elförbrukning på 21% för fiberswitcharna och med samma stabila tjänster. Inga klagomål inkom från slutkunder under testperioden, säger Johan Ullström, senior nättekniker på Affärsverken.

Daniel Ahlin, ansvarig för hårdvaruinstallation på Fibra med över 50 000 fiberanslutna hushåll, bekräftar resultatet:

- Vi installerade de nya strömsnåla SFP-modulerna på en av våra platser. Elförbrukningen minskade märkbart för varje gammal SFP-modul som byttes ut. Den totala förbrukningen i en enskild fiberswitch gick från ungefär 51W till 39W när de gamla SFP-modulerna var utbytta. De nya SFP-modulerna minskar helt klart elförbrukning och kostnader för kylning.

De nya strömsnåla SFP-modulerna kan beställas från Waystream och Bolagets partners från och med september 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 881 81 31
E-post: mats.oberg@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.