We Consulting och Maintrac ska hjälpa stadsnäten med driftsäkerhet

Svenska Stadsnätsföreningen har valt We Consulting AB och Maintrac AB som samarbetspartners till föreningens driftssäkerhetsarbete. Inom ramen för samarbetet kommer de två företagen tillsammans med Stadsnätsföreningen vidareutveckla ett ledningssystem för kontinuerligt driftsäkerhetsarbete.

– Vi har valt We Consulting AB och Maintrac AB tack vare deras kunskap om stadsnäten samt de tjänstepaketeringar de erbjuder våra medlemmar kring driftsäkerhet. Kraven på robusthet och driftsäkerhet skärps ständigt och ökade krav kommer både från kundsidan och myndighetshåll i takt med att digitaliseringen av samhällsnyttiga och kritiska funktioner kräver hög tillgänglighet både på nät och nätbolaget, säger Jimmy Persson, produktchef på Stadsnätsföreningen.


För mer information kontakta

Svenska Stadsnätsföreningen
Kontaktperson: Jimmy Persson, jimmy.persson@ssnf.org
Telefon: 08-214 640

Maintrac AB
Kontaktperson : Patrick Simonson, patrick.simonson@maintrac.se
telefon: 013-13 13 00 Direkt: 070-3333643

We Consulting AB
Kontaktperson Sabine Zimmerl-Berg, sabine.zimmerl-berg@we-consulting.se
Telefon: 076-610 21 12