Stadsnätsmagasinet

Stadsnätsmagasinet riktar sig till som är intresserade av bredbands- och digitaliseringsnyheter allmänhet och stadsnätsbranschen i synnerhet. Tidningen kommer ut två gånger per år och prenumerationen är kostnadsfri.

Nytt nummer ute

Så ska stadsnäten samarbeta i säkerhetsfrågan

Säkerhetsfrågan har hamnat allt högre upp på agendan. Den främsta orsaken till det är det förändrade säkerhetsläget. Samhällets beroende av en fungerande och säker IT-infrastruktur har också förändrats över tid. Stadsnäten har lång tradition av att arbeta med säkerhet. De som ägs av ett energibolag kan man gånger dra nytta av det säkerhetsarbete som redan bedrivs inom ramen för hela bolaget.

Ministern: Stadsnäten har haft en förbisedd roll

Trots att Peter Eriksson bara varit digitaliseringsminister i drygt ett år så har han redan hunnit med mycket. Sverige har fått en ny bredbandsstrategi och dessutom den första digitaliseringsstrategin någonsin. Och regeringens mål är tydligt – alla ska få snabbt bredband och i det arbetet spelar stadsnäten en avgörande roll.

Så kan IoT förändra vårt samhälle

Sveriges digitaliseringsstrategi säger att landet ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men fortfarande återstår en hel del arbete och en nyckelfaktor för att lyckas är hur samhället tar sig an IoT-utvecklingen. Det menar Torbjörn Fängström, programchef för IoT Sverige.