Stadsnätsmagasinet

Stadsnätsmagasinet riktar sig till som är intresserade av bredbands- och digitaliseringsnyheter allmänhet och stadsnätsbranschen i synnerhet. Tidningen kommer ut två gånger per år och prenumerationen är kostnadsfri.

Stadsnäten vid höjd beredskap

Läs hela stadsnätsmagasinet här

Stokabs testbädd för smart stad