Så kan IoT förändra vårt samhälle

Sveriges digitaliseringsstrategi säger att landet ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men fortfarande återstår en hel del arbete och en nyckelfaktor för att lyckas är hur samhället tar sig an IoT-utvecklingen. Det menar Torbjörn Fängström, programchef för IoT Sverige.

Tillsammans med hans medarbetare så har de ett statligt uppdrag att främja IoT-utvecklingen i Sverige. Uppdraget är att stötta projekt både finansiellt och med rådgivning men framförallt att sprida goda exempel. Fokus ligger på IoT-utveckling inom den offentliga sektorn. Ett område där det återstår mycket arbete säger Torbjörn Fängström.

- En risk som jag ser är att vi fortfarande skrapar för mycket på ytan och är extra intresserade av de satsningar som upplevs som spexiga och häftiga. Det är viktigt att vi istället reflekterar i var vi har verklig nytta och fokusera på att lösa de problemen.

Den senaste tidens säkerhetsdebatt riskerar också att bli ett hot mot den fortsatta utvecklingen. En vanlig fråga bland politiker och tjänstemän är hur säkra exempelvis sensorer är jämfört med traditionella mätsystem. Men Torbjörn Fängström menar att oron för ny teknik ofta är uppförstorad.

- Det är klart att det kommer att ske incidenter även med sensorer eller annan ny teknik. Men det gör det ju också med traditionella metoder och inte minst när det är människor istället för maskiner som är ansvariga. Jag tror att vi alltför ofta glömmer att reflektera kring hur det ser ut i dag.

Istället menar han att olika IoT-system snarare ökar driftssäkerheten jämfört med tidigare. Med hjälp av billiga och batterisnåla sensorer gör att det går att ha fler mätställen än tidigare vilket ger mer tillförlitlig information. Dessutom kan smarta system bli bättre på att varna även vid små förändringar som riskerar att missas vid manuella avläsningar.

Användarsäkerheten är ett annat exempel där oron för säkerhetsbrister är stor. Även där menar Torbjörn Fängström att vi glömmer åt vilket håll utvecklingen sker.

- Jag förstår att det finns en oro för om någon kan läsa ens journal olovligen. Men det är inte många år sedan som en pappersjournal lades vid fotändan och vem som helst kunde få tag på den och försvann den visste ingen vilka eller vem som tagit del av informationen. Det kan vi ju i de moderna digitala systemen. Digitaliseringen gör snarare att vi får säkrare system än tidigare, säger Torbjörn Fängström.

Ett sätt att minska oron kring IoT är att bjuda in de framtida användarna redan tidigt i projektet. Genom att lyssna på eventuella farhågor men framförallt ge svar på frågor upplever Torbjörn Fängström att skepsisen minskar.

- I vissa fall tror jag också att oron egentligen handlar om något annat. Vi i branschen lyfter ofta fram hur de digitala verktygen kan hjälpa oss att effektivisera och kapa kostnader och då är det klart att de inte mottas med öppen famn av personalen som blir rädda för att rationaliseras bort, säger Torbjörn Fängström.

Just nu pågår det många satsningar runt om i landet. Ett tydligt tecken på att utvecklingen av smarta städer och regioner pågår för fullt. För kommuner som själva funderar på att påbörja projekt rekommenderar Torbjörn Fängström att börja med att titta på vad som redan har gjorts.

- Jag förstår att det är lockande att göra något nytt och unikt men personligen tror jag att vi kan bli bättre på att lära av andras misstag och framsteg istället. På så sätt så minskas också risken i projektet och sannolikheten att slutresultatet blir bra ökar, säger Torbjörn Fängström.

Ett annat framgångsrecept är att välja öppna lösningar för att undvika inlåsningseffekter.

- På så sätt finns det möjlighet att byta leverantör vid behov men också att vidareutveckla lösningarna utan att behöva förhålla sig till en enskild aktörs utbud. Vi är bara i början av den här utvecklingen så det är viktigt att tänka långsiktigt redan från start, säger Torbjörn Fängström.