ARTIKEL: SÅ ARBETAR JÖNKÖPING ENERGI MED SÄKERHET

Säkerhetsfrågan har under de senaste åren hamnat i rampljuset på allvar och kraven på telekombranschen har ökat. På Jönköping Energi har man haft just säkerhet högt upp på agendan under många år. Men istället för att luta sig tillbaka genomför bolaget nu ytterligare satsningar.

– Vi har varit med om en del incidenter och vårt säkerhetsarbete har helt klart satts på prov. Några av dessa händelser har ju visat sig vara busstreck men om det verkligen är så kan vi ju aldrig veta till 100 procent och just därför är det så viktigt att arbeta vidare inom området, säger Ulf Svensson, Affärsområdeschef Stadsnät på Jönköping Energi AB.
Efter den så kallade IT-säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen har frågan om säkerhet i det digitala samhället hamnat på allas läppar. På så sätt förde händelsen något gott med sig enligt Ulf Svensson. Samtidigt menar han att det är olyckligt om fokus enbart hamnar på att göra rätt utåt sätt.
– När det kommer till just säkerhet så får det ju inte finnas kryphål. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk och just därför måste vi se till helheten.
Sedan flera år tillbaka så säkerhetsprövas samtlig personal i koncernen. De får också kontinuerligt information om bolagets säkerhetsarbete och det finns tydliga rutiner och riktlinjer kring hur personalen ska agera.
– Det kan exempelvis handla om att man inte får släppa in obehöriga i våra lokaler. Vi har också beslutat om att alla ska ha synliga ID -handlingar så att det blir tydligt om någon inte hör till bolaget, säger Ulf Svensson.
Säkerhetsområdet har länge varit prioriterad i energisektorn och för Jönköping Energi har det sedan många år varit självklart att även inkludera stadsnätsverksamheten i det arbetet.
– Det handlar om att bygga upp en säker - hetskultur och ständigt pröva vad som är skyddsvärt. På så sätt blev det väldigt tidigt tydligt att stadsnätsverksamheten skulle vara en självklar del i övriga säkerhetsarbetet, säger Ulf Svensson.
Och just kontinuiteten i arbetet och skapandet av en kultur på arbetsplatsen lyfter han upp som en nyckel till framgångsrikt säkerhetsarbete. En annan viktig pusselbit är samverkan med kommunen och deras verksamheter. Sedan flera år tillbaka genomförs regelbundna möten och på så sätt säkerställs att kommunen och Jönköping Energi har kunskap om varandra och att det finns etablerade kontaktvägar.
För att öka kompetensen inom det egna bolaget har man nyligen anställt en informationssäkerhetsansvarig med mycket god erfarenhet inom detta område. På så sätt kompletteras bolaget med kompetens från andra sektorer och branscher.
– Det är jättenyttigt att ta in kompetens utifrån som ser på verksamheten med nya friska ögon, säger Ulf Svensson.
Stadsnätet är också en del av Stadsnätsföreningens samverkansgrupp för säkerhet, SiSG, och har deltagit vid gruppens gemensamma övningar och utbildningar. Under senaste åren har man också genomfört egna utbildningar för bolagets anställda med fokus på det förändrade säkerhetsläget som råder. Och även om Ulf Svensson är noga med att säga att säkerhetsarbete måste inbegripa en mängd olika scenarion, alltifrån översvämning till det som kallas för mänskligt hot så menar han att det är viktigt att inte underskatta hur det förändrade världspolitiska läget påverkar hotbilden mot just bredbandsnäten.
– Den infrastruktur vi bygger ut är ju en förutsättning för demokrati i dag. Det är så vi får tillgång till information och kan kommunicera. Helt klart så finns det ju ett intresse av att slå sönder just det demokratiska samhället och det måste vi rusta oss emot, säger Ulf Svensson.