2013

Kommuner rankas i engagemang för bredband i Sverige

Flera kommun rankas lågt och får rött ljus i en undersökning om engagemang för bredband, samtidigt som andra kommuner rankas högt och får grönt ljus. Regeringen bör öka stödet till bredbandutbyggnaden så att byalag och andra aktörer kan fortsätta att bygga ut denna viktiga infrastruktur, anser Svenska Stadsnätsföreningen.

8

AUG

Bredbandsenkäten 2013: Åtta av tio kommuner bygger ut sina stadsnät

Åtta av tio kommuner planerar för att bygga ut sina stadsnät. Hälften av landets kommuner har också antagit mål för hur stor andel av hushåll och företag som ska ha tillgång till bredband. Det visar Svenska Stadsnätsföreningens årliga bredbandsenkät.

16

DEC

Stadsnäten stoppar införandet av automatisk dataöverföring

Svenska Stadsnätsföreningen har beslutat att stoppa det planerade införandet av ett system för automatisk dataöverföring vid förfrågningar från Säpo. Enligt lagen om datalagring har operatörer och stadsnät en skyldighet att spara trafikinformation. För att efterleva lagen har Svenska Stadsnätföreningen upphandlat en tjänst av företaget Maintrac. Deras uppdrag ändras nu så att automatisk dataöverföring inte längre ska bli möjlig.

22

NOV

Vad skulle det kosta att fibrera Sverige?

Ska Sverige bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter måste minst nio av tio hushåll och företag ha tillgång till höghastighetsnät år 2020. Nu startar IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) en gemensam utredning med syftet att få ett grepp om vad en sådan utbyggnad skulle kosta.

18

NOV

Västerbotten toppar bredbandsrankning

Västerbottens län hamnar på första plats när det gäller snabbt bredband. Under 2012 hade 68 procent av hushållen i Västerbotten tillgång till bredband via fiber, medan riksgenomsnittet ligger på 44 procent. På andra plats kommer Stockholms län med 63 procents täckning och på tredje plats hamnar Örebro län med 55 procent. Hushållen i Blekinge län har lägst tillgång, bara 21 procent. Det framgår av uppgifter från Post- och Telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

15

JUL