Stadsnätsföreningen

Vad skulle det kosta att fibrera Sverige?

Ska Sverige bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter måste minst nio av tio hushåll och företag ha tillgång till höghastighetsnät år 2020. Nu startar IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) en gemensam utredning med syftet att få ett grepp om vad en sådan utbyggnad skulle kosta.

Pressmeddelande 2013-11-18

Målet är att kunna presentera en rapport i mars 2014 som visar kostnaderna för att bygga fiber till 80, 90 samt 100 % av hushåll och företag, uppdelade på kommuner och regioner. Utredningen görs av E&Y (tidigare Ernst&Young) och RaLa Infratech.

Enligt Post & telestyrelsens (PTS) uppföljning av bredbandstrategin krävs en omfattande utbyggnad av fiberinfrastruktur för att klara regeringens bredbandsmål. Den uppfattningen delar IT & Telekomföretagen, Skanova, SSNf och SKL. PTS har dock i sin uppföljning gjort ett antagande om att det "bara" behövs investeringar på 32 miljarder för att nå 85-90 % av hushållen och företagen med fiber. Vi anser att detta antagande är kraftigt underskattat och att det riskerar att sända fel signaler till politiker och investerare. För att fatta rationella beslut om hur alla i Sverige ska kunna få del av framtidens digitala tjänster, krävs att vi har fakta om vad olika bredbandlösningar kostar i olika delar av landet. Därför gör vi denna undersökning.

Utredningen inleds genom faktainsamling om redan byggd infrastruktur, geodata, byggnationer och population för att sedan övergå i en avancerad modellering av kommande utbyggnad. Ambitionen är att rapporten ska kunna utgöra ett underlag för regeringens egen utredning om den fortsatta bredbandsstrategin såväl som för berörda politiker och investerare på riks-, landstings- som kommunal nivå.

Frågor om undersökningen kan ställas till:

Mikael von Otter, näringslivsexpert, IT&Telekomföretagen, 070-531 10 10, mikael.vonotter@almega.se
Ove Alm, vd, Skanova, 070 520 02 67, ove.alm@skanova.se
Jörgen Sandström, IT-strateg, Sveriges Kommuner & Landsting, 070-554 79 68, jorgen.sandstrom@skl.se
Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen, 070-598 00 05, mikael.ek@ssnf.org
________________________
Källa: PTS-ER 2013:10