2014

Ökad satsning på fiberbredband till villor

Mer än hälften av de svenska stadsnätens investeringar under 2014 har gått till att förse villor med fiberbredband. Totalt satsar stadsnäten i år drygt en miljard kronor på villamarknaden, visar en ny undersökning som Svenska Stadsnätsföreningen har genomfört.

11

DEC

Kommunala bredbandsnät bakom fiberboom

Bredband via fiber är nu den vanligaste formen av fast bredband i Sverige. Det visar Post- och telestyrelsens halvårsrapport, som presenterades i går. Svenska Stadsnätsföreningen gläds åt siffrorna och konstaterar att den viktigaste anledningen till boomen för fiberbredbandet är att de kommunala stadsnäten var så tidiga med att bygga ut fibernäten.

21

NOV

Riksdagen positiv till att låta lokala bredbandsnät konkurrera

Endast en av tio riksdagsledamöter vill hindra lokala stadsnät från att verka utanför kommungränsen, vilket öppnar för en lagändring. Det framgår av Svenska Stadsnätsföreningens valenkät bland ledamöterna i den nya riksdagen.

28

SEP

Bara var sjunde politiker vill stödja bredband till villor

Endast 16 procent av riksdagskandidaterna vill införa stimulansåtgärder för att ansluta landets villor till fiberbredband. Det framgår av Svenska Stadsnätsföreningen valenkät där 73 procent av riksdagspartiernas kandidater på valbar plats har deltagit. Utbyggnaden av fiberbredband har gått snabbt i Sverige, men har hittills varit koncentrerad till flerfamiljshus. Bara 15 procent av landets två miljoner villor har tillgång till uppkoppling via fiber. Det innebär att närmare fyra miljoner svenskar bor i villor som saknar fiber.

1

JUL

50 miljarder krävs för att nio av tio ska ha tillgång till fiber 2020

Det krävs investeringar på 50 miljarder om nio av tio ska få tillgång till fiber till hemmet eller företaget år 2020. Det visar en ny utredning av IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL).

22

JUN

Fyra av tio kommuner erbjuder e-tjänster i välfärden

Allt fler svenska kommuner erbjuder e-tjänster i välfärden. I dag har fyra av tio kommuner välfärdstjänster via bredbandet, en ökning från 31 procent 2013. Det visar Svenska Stadsnätsföreningens undersökning Stora bredbandsenkäten.

10

MAJ

Sundbyberg toppar bredbandsrankning

Sundbybergs stad hamnar för fjärde året i rad på första plats när det gäller snabbt bredband. I Sundbyberg hade 92 procent tillgång till bredband via fiber i oktober 2013. Lägst var tillgången i Eda kommun, med bara 0,2 procent. Riksgenomsnittet var 49 procent. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

3

APR

Årets vinnare i bredbandsbranschen

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år uppmärksammade och förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens i Luleå så delas det ut priser inom två olika kategorier; Årets stadsnät och Årets stadsnätsentreprenör.

24

MAR

Ny tjänst ökar tillgängligheten till viktig bredbandsinfrastruktur i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningen skriver avtal med företaget Digpro Solutions om att leverera en ny tjänst för branschen som gör det enklare för fibernätsägare att hyra ut sin infrastruktur till mobiloperatörer, fastnätsoperatörer och företag. Tjänsten, CESAR2, bygger på en banbrytande teknologi som med webbaserade digitala kartor snabbt visar tillgänglig infrastruktur eller ger kostnadsförslag på nybyggnation.

11

MAR

Samhället kan spara mångmiljardbelopp på e-tjänster

Sverige står inför en dramatisk kostnadsökning för äldreomsorgen, eftersom vi lever allt längre. Bara inom hemtjänsten beräknas kostnaderna öka med minst 60 procent fram till 2020, jämfört med 2010. Med hjälp av nya digitala lösningar, e-tjänster, kan Sveriges kommuner reducera kostnaderna inom hemtjänsten med upp till 53 miljarder kronor fram till 2020, enligt en ny forskningsrapport som idag presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

14

FEB

Bredbandsenkäten 2013: Sju av tio kommuner vill satsa mer på e-tjänster

Var tredje kommun erbjuder sina invånare välfärdstjänster via bredband. De så kallade e-tjänsterna är vanligast inom skola och omsorg. Sju av tio kommuner som i dag saknar e-tjänster planerar att införa sådan service. Det visar den årliga bredbandsenkät som Svenska Stadsnätsföreningen har genomfört bland ledande kommunala politiker och tjänstemän.

24

JAN