Stadsnätsföreningen

Bara var sjunde politiker vill stödja bredband till villor

Endast 16 procent av riksdagskandidaterna vill införa stimulansåtgärder för att ansluta landets villor till fiberbredband. Det framgår av Svenska Stadsnätsföreningen valenkät där 73 procent av riksdagspartiernas kandidater på valbar plats har deltagit. Utbyggnaden av fiberbredband har gått snabbt i Sverige, men har hittills varit koncentrerad till flerfamiljshus. Bara 15 procent av landets två miljoner villor har tillgång till uppkoppling via fiber. Det innebär att närmare fyra miljoner svenskar bor i villor som saknar fiber.

Pressmeddelande 1 juli 2014

– Det är beklagligt att så få politiker vill göra något åt den ojämnt fördelade tillgången till fiberbredband. Utvecklingen av den digitala välfärden kräver supersnabbt bredband och därför borde politikerna ta sitt ansvar för att stimulera bredbandsutbyggnad till villorna, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.


Kostnaden för att ansluta småhus till fiberbredband varierar mellan 7 000 och 70 000. Det genomsnittliga priset ligger på 17 000 kronor. Det är nästan lika mycket som villahushållens genomsnittliga disponibla månadsinkomst. Post- och telestyrelsen visade i en undersökning 2013 att bara var tionde hushåll är beredda att betala mer än 10 000 kronor för att få en snabbare anslutning.


En ny analys från revisionsfirman E & Y visar att det krävs investeringar om 50 miljarder kronor för att bygga ut fiberbredbandet till 90 procent av landets hushåll och företag.
– Politikerna verkar tycka att villahushållen själva ska stå för hela kostnaden för fiberbredband. Så länge bara var sjunde småhus är anslutet kommer vi inte att nå regeringens mål om att 90 procent av Sveriges hushåll ska ha snabbt bredband år 2020, säger Mikael Ek.


Bara 16 procent av de riksdagskandidater som svarade på Svenska Stadsnätsföreningens enkät anser att det bör införas ett grävavdrag eller annan stimulansåtgärd för att uppmuntra villahushållen att ansluta sig till fiberbredband. 54 procent svarade nej på frågan, medan 30 procent var tveksamma eller uppgav att de inte visste. Mest positivt inställda till förslaget är Kristdemokraterna, med 48 procent som svarade ja. Minst positiva är kandidaterna för Vänsterpartiet och Moderaterna, med 6 respektive 7 procent som svarade ja.
Svenska Stadsnätsföreningens frågor ställdes inom ramen för Stora valenkäten 2014, som genomfördes bland 510 riksdagskandidater på valbar plats under perioden 19 maj–9 juni. 73 procent svarade.

 
Fakta nedan:

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05

Tabell: Svar per riksdagsparti

Anser du att bör det införas ett grävavdrag eller annan stimulansåtgärd för att uppmuntra villahushållen att ansluta sig till fiberbredband?

Andel (%)

SD

M

C

FP

KD

S

V

MP

Ja

22 %

7 %

25 %

23 %

48 %

11 %

6 %

21 %

Nej

57 %

70 %

21 %

54 %

16 %

65 %

88 %

13 %

Tveksam/vet ej/vill ej svara

22 %

23 %

54 %

23 %

36 %

24 %

6 %

66 %


368 riksdagskandidater, 73 procent av de som fått enkäten, svarade på frågan.

 


Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org