2015

OECD: Kommuner bakom bredbandssuccé

En färsk rapport från OECD lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.

26

NOV

Bristande IT-säkerhet hämmar kommuner

Pressmeddelande 30 juli 2015 Allt fler svenska kommuner digitaliserar sina verksamheter och erbjuder så kallade e-tjänster till sina medborgare. Men två tredjedelar, 66 procent, av de ledande beslutsfattarna i kommunerna är oroliga för att IT-säkerheten inte är tillräcklig. Det framgår av Stora bredbandsenkäten som genomförs av Svenska Stadsnätsföreningen, en ideell intresseorganisation för bredbandsbranschen.

13

JUL

Omodernt regelverk hämmar bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Pressmeddelande 9 juli 2015 Lagstiftningen för kommunala bolag gör att stadsnät tvingas säga nej till att bygga ut bredbandet över kommungränsen, även till hushåll och företag som bara har några meter till en fiberkabel. Två av tre kommunala stadsnät anser att regelverket hämmar bredbandsutbyggnaden, enligt Svenska Stadsnätsföreningens medlemsenkät.

9

JUL

Regeringen måste göra mer för bredbandet

Pressmeddelande den 13 april 2015 Två av tre ledande kommunala politiker och tjänstemän, 64 procent, tycker inte att regeringen gör tillräckligt för att bredbandsmålet ska nås. Nio av tio vill att regeringen ska avsätta mer pengar till bredbandsutbyggnaden. Det visar Svenska Stadsnätsföreningens bredbandsenkät.

13

APR

Två av tre kommuner har mål för bredband

Två av tre kommuner, 65 procent, har antagit mål för hur stor andel av hushåll och företag i kommunen som ska ha tillgång till bredband. Av de kommuner som ännu inte har mål planerar en majoritet att införa det. Det visar ny statistik från Svenska Stadsnätsföreningens bredbandsenkät.

6

APR

Karlstad Stadsnät och Storuman bäst i bredbandsbranschen

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens utsågs SumNet, som ägs av Storumans kommun, till Årets stadsnät. Hafsteinn Jonsson, stadsnätschef på Karlstad Stadsnät, mottog priset Årets stadsnätsentreprenör.

25

MAR

Sundbyberg toppar bredbandsrankning

Sundbybergs stad hamnar för femte året i rad på första plats när det gäller snabbt bredband. I Sundbyberg har 94 procent av hushållen tillgång till bredband, enligt ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen. Lägst var tillgången i kommunerna Malung-Sälen och Hörby, med 3 procent. Riksgenomsnittet var 54 procent.

24

MAR

Karin Ahl ny ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen har på sitt årsmöte i dag i Västerås valt ny ordförande. Det är Karin Ahl, tidigare ordförande för den europeiska branchorganisationen FTTH Council Europe, som nu tar över ledartröjan.

24

MAR

Problemen för bredbandskunderna ska minska

För att minska risken att användare drabbas av problem vid byte av kommunikationsoperatörer i bredbandsnäten har huvuddelen av branschen nu kommit överens om en gemensam process för hur ett byte ska genomföras.

27

JAN

Obama stöder svensk bredbandsmodell

President Obama presenterade i onsdags ett förslag för att främja kommunala bredbandsnät i USA. När Förenta staternas riksrevisionsmyndighet GAO besökte Sverige 2009 träffade de bland annat Svenska Stadsnätsföreningen och tog del av hur den svenska bredbandsmodellen ser ut, något som kan ha inspirerat den amerikanske presidenten.

16

JAN

Presskontakt

MIKAEL EK
Vd

Tel: +46 (0)8-214 933
Mobil: +46 (0)70-598 00 05
E-post: mikael.ek(at)ssnf.org
Twitter: Ek_SSNf

 

LOUISE THORSELIUS
Vice vd

Tel: +46 (0)8-23 20 08
Mobil: +46 (0)76-110 02 88
E-post: louise.thorselius(at)ssnf.org