Stadsnätsföreningen

Problemen för bredbandskunderna ska minska

För att minska risken att användare drabbas av problem vid byte av kommunikationsoperatörer i bredbandsnäten har huvuddelen av branschen nu kommit överens om en gemensam process för hur ett byte ska genomföras.

PRESSMEDDELANDE 2015-01-27

Under Svenska Stadsnätsföreningens ledning har tjänsteleverantörer, kommunikationsoperatörer och stadsnät gemensamt enats om en process för byte av kommunikationsoperatör i stadsnät eller fastighetsnät.

- Det är förtroendeingivande att se att alla inblandade är så fokuserade på konsumenternas bästa och att de försöka undvika problem som kan leda till störningar för konsumenterna, säger Mikael Ek.

Kommunikationsoperatörer är de som sköter den aktiva utrustningen i bredbandsnät för att tjänsteleverantörer ska kunna leverera tjänster i öppna stadsnät. Ibland ingår kommunikationsoperatörsrollen som en del av stadsnätets verksamhet. Om den inte ingår i stadsnätets verksamhet upphandlas kommunikationsoperatörer, i regel med några års mellanrum. Att byta kommunikationsoperatör innebär ofta förändringar i näten som i värsta fall orsakar längre avbrott och fel i samband med bytet av kommunikationsoperatör.

Den standardiserade processen för byte av kommunikationsoperatör ersätter inte avtal mellan parterna men nya avtal kan hänvisa till processen.
I arbetsgruppen för att ta fram en standardiserad process har Alltele, Bahnhof, Bredband2, Com Hem (inkl. dotterbolag), Gothnet, IP-Only, Lunet, Serverado, T3, Telenor (inkl. dotterbolag), Telia Sonera (inkl. dotterbolag) och Umenet medverkat. Utöver dessa bolag har många bidragit och lämnat synpunkter under arbetets gång.

Standardiseringsarbetet fortsätter med fokus på format för adressinformation och process för byte av tjänsteleverantörer.
- Svenska Stadsnätsföreningen ser det som en viktig uppgift att bidra till standardiseringsarbete i branschen för att underlätta för konsumenterna, säger Mikael Ek.

Här finns processen (följ länk)

För mer information avseende standardiseringsarbetet kontakta David Troëng, projektledare, Svenska Stadsnätsföreningen, david.troeng@ssnf.org, 070-861 72 19

För övrig information kontakta Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05