Bredbandsenkäten 2016: Sveriges stadsnät bygger ut bredbandet

9 juni 2016

Minst hälften av landets kommuner uppger att stadsnäten kommer att bygga ut fiberbredbandet under de kommande två åren. De allra flesta ser dessutom bredbandet som samhällskritisk infrastruktur. Det visar Svenska Stadsnätsföreningens årliga bredbandsenkät.

– Det svenska bredbandsnätet byggs ut i snabb takt men fortfarande saknar nästan 4 av 10 snabbt fiberbredband, som i dagens samhälle är att likna vid samhällskritisk infrastruktur.  Jag hoppas därför att regeringen höjer nuvarande bredbandsmål till att omfatta alla Sveriges hushåll, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

De ledande kommunföreträdarna uppger också i enkäten att de inte är nöjda med regeringens bredbandspolitik. Sju av tio uppger att regeringen inte gör tillräckligt för att främja bredbandsutbyggnaden. Ytterligare stödmedel efterfrågas men också ett förenklat regelverk. Av de som inte anser att regeringen gör tillräckligt för bredbandsutbyggnaden uppger åtta av tio att regelverket kring Jordbruksverkets stöd för bredbandsutbyggnad behöver förenklas.

– Det är viktigt att både Jordbruksverket och dess huvudman, regeringen, tar till sig av kommunernas synpunkter och önskemål. Regeringen har sopat bredbandsfrågan under mattan länge nog. Jag hoppas att vår nytillträdde digitaliseringsminister, Peter Eriksson, har det driv och engagemang som krävs, säger Mikael Ek.

Pressbild:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen


För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88


Om Stora bredbandsenkäten
Svenska Stadsnätsföreningen genomförde Stora bredbandsenkäten under perioden 1 januari–29 februari 2016 bland 857 ledande politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner i syfte att undersöka synen på bredbandsfrågor.

Enkäten sändes till samtliga kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och oppositionsråd i landets kommuner. I de fall mer än en representant från samma kommun har besvarat frågorna har i första hand kommunstyrelsens ordförandes svar registrerats som kommunens svar, i andra hand oppositionsrådets svar och i tredje hand kommundirektörens svar.

Representanter från 269 av landets 290 kommuner svarade på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 93 procent.Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden. Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org